Spørsmål og svar om ny renovasjonsordning

Har du lest gjennom informasjonen du har fått, eller sett gjennom innholdet på “slik sorterer du” og har likevel spørsmål om ordningen? Da ber vi deg lese nedenfor og se om du får svar på det du lurer på her.

Hentes avfallet samme dag, og når kan jeg gi beskjed om manglende tømming?

Når de nye bilene er på plass, vil de ha doble avfallskamre, så de kan hente to avfallstyper samtidig. I dag har kun en av bilene det. Det betyr at selv om plast og papir har samme hentedag, blir de hentet av to ulike biler som kjører uavhengig av hverandre. Dersom du kun har fått tømming av den ene typen, kan det hende at den andre bilen er på vei. De kan kjøre helt fram til kl 22 på kvelden. Det er derfor viktig at du ikke melder inn avvik samme dag, da bilen fremdeles kan være på vei. Dersom du NESTE dag ser at bilen ikke har vært der, kan du melde avviket inn i appen “Min Renovasjon”. Dersom du ikke er digital, kan du ringe inn til servicetorget, men det er mye mer effektivt om du bruker appen. Under oversikten over tømmedager trykker du “Se mer”. Da vil du få en meny hvor du kan trykke på “Melding til renovasjonen”.

Når blir mine gamle dunker hentet?

Fra 2. januar blir det full kapasitet på innhenting av dunker, og vi håper på å ha hentet inn alle i løpet av januar/februar. Du vil få en tekstmelding i forkant. Når du har får meldingen må dunkene settes tilgjengelig for innhenting.

Hvordan vet jeg når mine nye tømmedager er?

Last ned appen “MinRenovasjon” på mobilen. Der kan du velge din adresse, og da får du oversikt på når alle avfallstypene blir hentet. Du kan også velge at du får varsel på mobilen dagen før, slik at du husker å trille frem dunken. Hvis du har tilgang til en printer, kan du også skrive ut en tømmekalender under “også på pc” på denne siden. De som ikke er digitale kan kontakte servicetorget og få tilsendt tømmekalender for sin adresse.

Vi har fått tømming på lørdager. Stemmer det?

Ja, tømmekalenderen i appen er oppdatert. Frem til vi får de nye renovasjonsbilene som alle har doble avfallskamre, må vi kjøre med flere biler og en kombinasjon av en-kamrede, to-kamret og skapbil (til plast). For å få kabalen til å gå opp med dette må vi også benytte lørdager.

Hvordan får jeg rød boks, og når starter tømming av den?

De aller fleste har rød boks for farlig avfall fra før. Dersom du mangler, kan du bestille ny i appen “MinRenovasjon”. Utlevering av bokser starter i januar. Foreløpig skal de brukes til trygg oppbevaring av farlig avfall, men etterhvert vil vi kjøre en miljøbil som henter farlig avfall hos deg 2-3 ganger i året. Du vil da få sms-varsel før hentedag. Miljøbilen vil kjøre på klimanøytral biogass, men denne ordningen kan ikke tas i bruk før den nye gjenvinningsstasjonen åpner, av hensyn til mottakskapasiteten. Det er gratis å levere inn farlig avfall til miljøparken, og elektrisk avfall leverer du gratis til butikker som selger slikt.

Når kan jeg spare på å stå over en tømming av restavfall?

Fra juli 2023 vil vi starte med differensierte gebyrer. Det betyr at du da betaler for hver registrerte tømming av restavfallsbeholderen, og følgelig sparer penger hvis du sorterer godt og lager mindre restavfall. Frem til det har antall tømminger ingen betydning for gebyret. Årsaken til at vi venter er at vi må være sikker på at alle koblinger mellom abonnent og dunker er korrekt.

Skal restavfallet kastes løst i dunken?

Nei, restavfallet skal du kaste i gamle handleposer, akkurat som før.

Hvor får jeg tak i flere matavfallsposer?

Matavfalls- og plastsekker er tilgjengelig på alle biblioteker, servicetorget på rådhuset og i Borgaredalen miljøpark. I tillegg har renovasjonsbilen med seg matavfallsposer/bioposer. Mangler du poser, kan du knyte en hvilken som helst pose (eksempelvis en handlepose) på hanken til matavfallsbeholderen. Det er signal til renovatøren om at du trenger poser, og han vil legge igjen en ny rull. Mangler du sekker for plastemballasje, knyter du en poser på papirdunken. PS! Det er lurt å signalisere dette før du er helt tom. Går du tom og det er lenge til neste tømming, kan du hente nye selv.

Jeg har fått dunker tidligere. Vil de bli merket og utstyr med strikk?

Ja. Vi har liste over dunker som ble utlevert før endelig sorteringsmerke, og strikk og RFID-brikke ble bestemt og anskaffet. Disse beholderne vil bli merket, utstyrt med strikk, få RFID-brikke og koblet til din adresse før ny gebyrordning starter til sommeren.

Hvordan vet jeg om det er plastemballasje eller restavfall?

Det korte svaret er at det som regel står på baksiden av emballasjen. Veldig mange produkter er merket med de nye sorteringsmerkene du også har på dunkene og småklistremerkene, tekst “restavfall” eller “plast” eller gamle symboler for restavfall eller plastemballasje. Last gjerne ned appen “sortere”. Der kan du skrive inn de fleste produkttyper og få svaret med en gang. Generelt: Dersom plastemballasjen har tynt metallbelegg inni, er det desverre restavfall. Er du i tvil, er det bedre du sorterer det som restavfall.

Hvordan sorterer jeg et produkt som består av flere materialer?

Sammensatte produkter deles opp, og hver del sorteres hver for seg. Eksempel: Et beger med laks – selve begeret sorteres som metallemballasje, plastlokket plastemballasje, og eventuell papp rundt sorteres som papir. I et kyllingbeger sorteres selve begeret som plastemballasje, men den “bleien” under kyllingen som suger til seg fett sorteres som restavfall.

Hvordan henger vi ut plastsekkene uten at vinden tar dem?

Den lilla kroken brukes til å feste plastsekken på papirdunken. Dersom du har bygget stativ til dunkene, kan du gjerne også skrue opp en god krok slik at sekken(e) henger godt på veggen, helst på innsiden. Har du mistet den lilla kroken? Dersom den festes feil vei, kan den lett falle av papirbeholderen når den tømmes. Pass på å feste den riktig vei, slik at den “klikkes” på håndtaket. Dersom du mister kroken, kan du få ny hos bibliotekene eller servicetorget.

Plastkriken klipses på håndtaket til papirdunken, denne veien.

Husk også at sekkene ikke skal henge ute til vanlig, men henges ut i forkant av tømming. Dersom det har kommet hull i sekken, får du tre en ekstra sekk over. Hvis det blåser mye der sekkene henger, må du sikre dem ekstra, for eksempel med lastestrikker. Strikker som på bildet nedenfor er allsidige, og koster 20-30 kroner. Beste løsning varierer litt fra plass til plass, så her må du som abonnent, gjerne sammen med naboene finne beste løsning for ditt område og vindforhold.

Hva gjør jeg hvis lokket blåser opp?

Det lille lokket på toppen av dunken for emballasje av glass og metall kan blåse opp i kraftig vind. Det er ikke noe krise, da både glass og metall tåler vann helt fint. Hvis det blåser mye opp hos deg og det regner mye, kan du eventuelt ha en strikk over, men det er ikke noe krav.

Papiravfallet blir ødelagt om det blir for vått. Det er derfor viktig å lukke lokket godt igjen. Lukk gjerne naboens også hvis du ser det står åpent. Om det er et gjentagende problem der dine beholdere står, kan du enkelt sette en vanlig lastestrikk over lokket.

Dersom det regner inn i restavfallsdunken, blir avfallet vått og tyngre. Vi betaler tonnpris for transport og behandling, så jo våtere det er, jo høyere kostnad blir det. Dersom vi alle er flinke til å bruke lokksikringen som denne dunken er utstyrt med, sikrer vi ikke bare lavere kostnad (og dermed lavere gebyrpress), men også at plastartikler fra restavfallet ikke havner i naturen dersom dunken velter.

Hvorfor må vi ha abonnement på den gamle hytta?

Etter den nye renovasjonsforskriften ble innført, er alle boenheter med “mulighet for hvile og matlaging” gebyrpliktige. Dette er den vanligste modellen i Norge. Det betyr at hytta er gebyrpliktig, selv om du kanskje ikke bruker den så ofte, og selv om den er i dårlig tilstand. Gebyret dekker også tilgang til miljøparken, og på ett tidspunkt, vil også slike hytter ha behov for å levere avfall til miljøparken. Om du ikke bruker hytta i særlig grad, kan du sannsynligvis hoppe over de fleste restavfallstømmingene når den nye gebyrmodellen trer i kraft. Gebyret blir derfor ikke så høyt. At hytta ikke er i bruk gir ikke grunnlag for fritak. Dersom hytta står til nedfalls, kan du søke fritak for renovasjonsgebyret. Da må det fremlegges dokumentasjon fra kraftlaget om at strømmen er frakoblet samt bilder av bygget innvendig og utvendig. Søknad om fritak sendes til post@karmoy.kommune.no