Småelektronikk

EE-avfall kan inneholde miljøgifter og skal leveres til korrekt behandling. Dersom du leverer elektrisk avfall i restavfallet kan det forårsake brann og bidra til unødig miljøbelastning. I tillegg inneholder batterier og elektrisk avfall viktige stoffer som kan og skal materialgjenvinnes.

Elektrisk avfall kan du returnere til gratis til butikkene som selger slikt eller til miljøparken.  Butikkene har plikt til å ta imot EE-avfall, selv om ikke akkurat det produktet er kjøpt i den butikken.

Husk at både blinkesko og alle leker (for små og store) som bruker batterier er elektrisk avfall. Har du fått et bursdagskort som spiller musikk? Da inneholder det et batteri som skal sorteres som elektrisk avfall!

Unngå brann!

Hvert år oppstart det over 100 branner eller branntilløp i norske avfallsanlegg. Den vanligste årsaken er batterier som er kastet i papir- eller restavfall. Unngå brannfare hjemme ved å teipe endene på batteriene, og oppbevar dem gjerne i et syltetøyglass med lokk. Videre leverer du dem til butikkene som selger batterier, eller til miljøparken – ALDRI i papir- eller restavfall.

I Borgaredalen miljøpark tar vi i mot alle typer, eks:

 • Batterier
 • Bilbatterier
 • Røykvarslere
 • Lamper
 • Elektriske leker for store og små
 • Ledninger
 • Storelektrisk (hageredskaper)
 • Elektriske verktøy
 • Kjøkkenmaskiner
 • Ovner (olje, vifte, panel osv)
 • Lyspærer
 • m.m.

Visste du at…

glass fra gamle tv-apparater inneholder bly og kan derfor brukes i veggene til røntgenrom på sykehus?

…produksjonen av en stasjonær PC med 17 tommers skjerm gir over 700 kg CO2-utslipp?

Dette skjer med avfallet

Alt elektrisk avfall blir sendt til materialgjenvinning. Sjekk denne linken for å lese om hva som skjer med batteriene. 

Elektrisk avfall innsamlet i Borgaredalen blir sendt til Stena Recycling på Bøneset for sortering og videredistribusjon. Hvor de sendes avhenger av hvilken prosess de skal igjennom, her kan vi skille mellom miljøsanering og videreforedling. Metallet sendes til smelteverk i Norge eller Sverige. Plasten går enten til energiutnyttelse eller til materialgjenvinning. Plasten som inneholder bromerte flammehemmere, blir destruert i Norge, det vil si at den blir brent ved svært høy temperatur. Kretskortene blir sendt videre til anlegg i Sverige, hvor de tar ut gull og palladium. (Kilde: Elretur)

Hvordan gjenvinnes det

EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte.

Det meste av plasten i EE-produktene inneholder bromerte flammehemmere. Dette må spesialbehandles. I henhold til norsk lov er det ikke lov å materialgjenvinne plast med brom. Derfor benyttes den som brensel i spesialovner som destruerer de bromerte flammehemmerne og gjenvinnes som ny energi. Kretskortene inneholder også bromerte flammehemmere, men de inneholder også mange edle metaller, som for eksempel gull og palladium.

Miljøgevinst

Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut i naturen. I tillegg til at miljøgiftene kan gjøre stor skade på natur og mennesker er de ofte svært ressurskrevende og miljøskadelige å framskaffe. Gjenvinning av disse vil dermed både redusere behovet for uttak av nye råvarer og hindre at miljøgiftene slipper ut i naturen. I tillegg til miljøgiftene inneholder produktene andre materialer som plast og metall som også må gjenvinnes.

 • Gjenvunnet jern – ca 75% energibesparelse Gjenvunnet aluminium – ca 95% energibesparelse
 • I dag er ca 1/4 del av aluminium i sluttprodukter resirkulert
 • Sammenlignet med de besparelsene som oppnås gjennom forsvarlig behandling av KFK-gasser og ved omsmelting av metallskrap, er energiforbruk og utslipp knyttet til transport av avfallet marginale størrelser.