Restavfall

Se den illustrerte sorteringsguiden her
Papp, papir og kartong Emballasje i glass og metall Farlig avfall Matavfall Restavfall Avfall til

miljøparken

Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres. Dette er en dyr avfallstype, så jo bedre du sorterer ut annet avfall, jo lettere kan vi holde renovasjonsavgiften lav. I løpet av 2019 vil restavfallet gå gjennom et tilleggssorteringsanlegg før forbrenning slik at vi får sortert ut plasten. På den måten får vi sortert ut plastemballasjen – uten at du som innbygger trenger å gjøre noe. I forbrenningsanlegget energigjenvinnes avfallet til fjernvarme og strøm. Gjenstander som er for store til å kastes i restavfallet hjemme bringes til Borgaredalen Miljøpark.

Dette er restavfall

 • Plastemballasje (sorteres ut maskinelt i løpet av 2019)
 • Bleier og bind
 • Bøker med stive permer
 • CD-plater og videokassetter
 • Fett (matolje og stekefett)
 • Gavepapir
 • Glass som ikke er emballasje
 • Gummi, lær og skinn
 • Husdyrekskrementer, katte- og fuglesand (små mengder)
 • Ildfaste former (større mengder keramikk leveres i Borgaredalen)
 • Kald aske
 • Krystall
 • Kosmetikk
 • Matavfall (sorteres ut om få år)
 • Mat- og bakepapir
 • Plastleker, lego o.l.
 • NB! Leker som blinker og lager lyd (batteri) er elektrisk avfall og ikke restavfall
 • Plast som ikke er emballasje. Hardplast kan leveres til materialgjenvinning i Borgaredalen
 • Porselen
 • Sprøytespisser (Legges i brusflaske med kork)
 • Speil
 • Støvsugerposer
 • Suppeposer
 • Tilgriset papp og papir
 • Tørkepapir
 • Vindusglass, knust (pakkes godt inn. Større mengder leveres Borgaredalen)

Praktiske tips

For å unngå lukt bør du knytte restavfallsposen godt igjen. Fiskeavfall pakkes i avispapir og legges i pose som knytes igjen. Spyl innsiden av beholderen av og til; grønnsåpevann kan også hjelpe. Sørg for at lokket på beholderen er lukket, slik at fugler eller skadedyr ikke kommer til og at avfall ikke kan blåse ut.

Sørg for at beholderen er tilgjengelig for renovatøren på tømmedag.

NB: Kast ikke farlig avfall i restavfallsbeholderen! Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning til fjernvarme og strøm. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. Et energianlegg kan ikke fjerne de farlige stoffene helt. Farlig avfall, eksempel batterier, kan også skape brann i både renovasjonsbil og på mottakslager.