Restavfall

Restavfall er det som er igjen når alt som kan materialgjenvinnes er sortert ut. Det sendes til energigjenvinning, og blir til varme til boliger og strøm. Energien utnyttes, men når ressursene brenner opp, må vi hente ut nye ressurser fra naturen. Vi må nødt til å sortere mer avfall ut av restavfallet for å møte nye lovkrav fra januar 2023 og bidra til at vi tar bedre vare på ressursene.

Nye krav – slik kan du få lavere gebyr

Restavfall er en dyr avfallstype, mens flere av avfallstypene vi sorterer ut får vi betalt for. Dermed blir det slik at jo bedre alle sorterer, jo lavere
blir renovasjonsgebyret.

Renovasjonsbilene er utstyrt med sensorer som registrerer når dine
beholdere tømmes. Produserer du lite restavfall og kan stå over
neste tømming, blir det totale tømmegebyret ditt lavere. Denne
gebyrmodellen trer i kraft i løpet av 2023. Det blir ingen ekstra kostnad for tømming av de andre avfallstypene. Husk derfor å kaste alt i restavfall er som å kaste penger i bosset…

Ekstrasekk

Har du litt ekstra restavfall i forbindelse med jul eller spesielle
anledninger? Da kan du sette ut en forhåndsbetalt ekstrasekk for
restavfall ved neste tømming. Dette er ikke vanlige sekker, men
sekker merket med «Forhåndsbetalt ekstrasekk», hvor kostnad for
transport og behandling av avfallet er dekket. Sekkene kan kjøpes
på bibliotekene i kommunen (kun Vipps), servicetorget og
i miljøparken.