Matavfall

Matavfall hentes inn hver 14. dag samtidig med restavfallet. Enten via to biler, eller samtidig med biler som har to separate avfallskammer. Etter innsamling blir matavfallet sendt til et anlegg som lager biogass og jordforbedringsprodukter. Biogassen erstatter diesel til kjøretøy. Det er veldig viktig at man ikke kaster noe plast i matavfallet. Er agurken råtten, må plasten tas av og kastes i plastemballasjen, og bare agurken kastes i matavfallet. På den måten unngår vi å lage mikroplast i jorda. Bioposene vi deler ut er brytes ned, i motsetning til plast.

Bruk riktig utstyr!

Sammen med dunkene fikk dere utlevert en perforert matavfallsbøtte. Vi anbefaler at denne tas i bruk, i stedet for andre tette bøtter med lokk. Den utleverte bøtta bidrar til at matavfallet får tørke. På den måten blir det mindre kondens/søl, og mindre lukt.

Det er også viktig at dere bruker bioposene som følger med. Disse er biologisk nedbrytbare. Bruk av plastposer gir avvik i biogassanlegget på grunn av faren for mikroplast.

Posene er gratis. Trenger du flere, knytter du en hvilken som helst pose på håndtaket til matavfallsdunken. Det er et signal til renovatøren som vil legge ut nye.

Frys eventuelt ned matrester som lukter dersom det er varmt og lenge til neste tømming, eksempelvis reker.

Reduser matsvinnet

Maten vi kaster årlig i Norge, kunne gitt mat til mer enn en million mennesker, og har en verdi på over 22 milliarder kroner. Derfor er det viktig at vi blir flinkere til å spise opp maten. Som regel er den fullt brukbar lenge etter “best før”-dato. Bruk lukt- og smakssansen og sjekk ut. På nettet finner du mange tips til hvordan du kan redusere matsvinnet og lage mye godt av matrester. Sjekk for eksempel ut matvett.no.