Matavfall

Se den illustrerte sorteringsguiden her
Papp, papir og kartong Emballasje av glass og metall Farlig avfall Matavfall Restavfall Avfall til

 

miljøparken

Når den nye kildesorteringsordningen starter i 2023 vil alle få beholder for matavfall. Da vil innsamlet matavfall sendes til biogassproduksjon som vil gi klimanøytral energi til kjøretøy. Restmassen brukes til jordforbedring og erstatter kunstgjødsel.  I mellomtiden sorteres matavfallet som restavfall og blir til strøm og fjernvarme. Det viktigste vi kan gjøre når det gjelder matavfall er å kaste så lite mat som mulig. Det kan ha stor effekt på både lommeboken og ikke minst miljøet.

Hjemmekompostering

Spire i hånd

Fra 2023 vil alle få matavfallsbeholder, og ressursen sendes til biogass. Komposteringfradraget utgår derfor, men de som ønsker å kompostere for egen hages del, er velkomne det til. Kommunen kan gi støtte til innkjøp av komposteringsutstyr.