Matavfall

Sist oppdatert 20. desember 2018 11:04
Se den illustrerte sorteringsguiden her
Papp, papir og kartong Emballasje i glass og metall Farlig avfall Matavfall Restavfall Avfall til

miljøparken

 

Det viktigste vi kan gjøre når det gjelder matavfall er å kaste så lite mat som mulig. Det kan ha stor effekt på både lommeboken og ikke minst miljøet. Foreløpig sorteres matavfallet som restavfall og blir til strøm og fjernvarme. EU og norske myndigheter har nå vedtatt krav til utsortering av matavfallet, så vi jobber med planer om egen dunk for matavfall. Maten vil da sannsynligvis bli transportert til et biogass-anlegg som produserer biogass og biorest. Gassen kan da erstatte diesel på lastebiler eller naturgass til fjernvarme, og bioresten kan erstatte kunstgjødsel.

Hjemmekompostering

Spire i hånd

Dersom du ønsker å kompostere matavfallet til eget hagebruk, kan du inngå en avtale med kommunen om det. For å lykkes med kompostering av matavfall må man ha litt kunnskap. Du må derfor ta et gratis kurs for å starte komposteringsordningen som gir rabatt på kompostdunk og fradrag i renovasjonsgebyret. Ta kontakt med Karmøy Hagelag på tlf 91 69 13 47 eller oddhaukas@haugnett.no hvis en ønsker kurs. Ved nok påmeldte vil det bli satt opp nytt kurs.

Som alternativ til varmkompostering kan man bruke bokashi som er en rimelig og effektiv kaldkomposteringsteknikk. Den inngår ikke i komposteringsordningen, men kan være grei å sjekke ut for rask produksjon av jord til hagen i særlig den noe varmere tiden av året.