Farlig avfall

Sist oppdatert 8. januar 2020 10:17
Se den illustrerte sorteringsguiden her
Papp, papir og kartong Emballasje i glass og metall Farlig avfall Matavfall Restavfall Avfall til

miljøparken

 

Farlig avfall skal ikke håndteres med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning, eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det skal derfor aldri kastes i restavfallet. I hjemmet kan det oppbevares trygt i rød boks og leveres i originalemballasje, eller annen sikker emballasje merket tydelig med innhold. Elektrisk avfall og batterier leveres gratis til butikker som selger slikt eller bringes til miljøparken. Farlig avfall som kjemikalier og spraybokser leveres gratis til miljøparken.

Farlig avfall kan for eksempel være
 • Batterier og annet småelektronikk (sjekk link for mer info)
 • Kosmetikk
 • Gamle parfymer
 • Blekemidler, klor, salmiakk
 • Bil- og båtpleiemidler
 • Hele lyspærer og sparepærer
 • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
 • Spillolje og tjæreavfall
 • Kvikksølvtermometer
 • Lysrør (legges i orginalemballasje og leveres til forhandler eller i Borgaredalen
 • Maling, beis, lakk, lim
 • Maling- og lakkfjernere
 • Plantevermidler
 • Spraybokser (eksempelvis barberskum, kremfløte o.l.)
 • White spirit, rødsprit o.l.
 • Leker som lager lys, lyd eller beveger seg (bruker batteri/strøm)
 • Rengjøringsmidler (vurder å bruk opp eller gi bort)
Følgende skal IKKE leveres som farlig avfall:

 • Ammunisjon, sprengstoff og våpen skal leveres inn til politiet eller Forsvaret. Dette er materiell som skal håndteres av personell som er spesielt kvalifisert!
 • Fyrverkeri: Leveres til forhandler, eventuel Organisk Materialretur på Storøy eller Viking Life Saving Equipment på Husøy
 • Brukte sprøytespisser og andre spisse gjenstander pakkes godt inn i eksempelvis melkekartong eller flaske med kork, og kastes i restavfallet.
 • Gamle eller ubrukte medisiner leveres gratis til apotek.
 • Smittefarlig eller radioaktivt avfall
 • Knust glass skal pakkes i avispapir og legges i restavfallsbeholderen.
Er du tvil?

Alle produkter som er faremerket skal håndteres som farlig avfall. Ser du noen av disse symbolene på emballasjen? Da må avfallet behandles som farlig avfall. Er du i tvil om noe er farlig avfall, lever det inn for sikkerhets skyld.

Praktiske tips

Alle husholdninger har fått utdelt en rødboks for å oppbevare farlig avfall. Bestill ny dunk via appen «min renovasjon» eller ved å kontakte servicetorget hvis du mangler boks. NB! Farlig avfall kan være svært skadelig. Sørg for å oppbevar det forsvarlig.

Hva skjer med avfallet?

Farlig avfall som leveres til miljøparken sorteres, pakkes og deklareres, og sendes til godkjente mottak og blir behandlet forsvarlig. Noe blir nøytralisert og langtidslagret, noe blir renset og noe blir brent ved svært høy temperatur. Se mer informasjon om farlig avfall under siden for Borgaredalen Miljøpark.