Farlig avfall

Farlig avfall destrueres slik at det ikke havner i naturen.

Farlig avfall i restavfallet er fy fy. Riktig håndtering er viktig for å hindre brann og at miljøgifter havner i naturen. Det sendes derfor til egne mottaksanlegg som destruerer stoffene på en trygg og sikker måte, og tar vare på de ressursene som eventuelt kan materialgjenvinnes og brukes i andre prosesser.

Batterier er desverre en altfor vanlig årsak til brann. For å hindre brann i kjøkkenbenken, renovasjonsbilen eller i mottaksanlegget må batterier oppbevares trygt og for all del ikke kastes i papir eller restavfall. Reduser gjerne brannfaren ved å teipe endene (polene) på batteriene. teiper du polene (endene) på batteriet.

Foreløpig leverer du innholdet i den røde boksen til miljøparken ved neste besøk. Når den nye gjenvinningsstasjonen er klar, vil vi starte en henterute hvor miljøbilen kommer hjem til deg 2-3 ganger i året og henter farlig avfall.