Ny kildesorteringsordning

Nå har vi startet vi utrulling av 65.000 nye avfallsdunker. Utleveringen vil foregå hele høsten, og du vil få sms-varsling før dine nye dunker kommer. Den nye ordningen trer i full kraft fra januar 2023. Ordningen kommer som følge av nye myndighetskrav til utsortering av matavfall og plastemballasje, økt krav til materialgjenvinning, og som følge av at det å ta bedre vare på ressursene er mer bærekraftig og fornuftig. Den er et av mange tiltak i moderniseringen av renovasjonen.

Rundt bordet sitter Torbjørn Heggheim (leder, renovasjon), Andreas Naastad (rådgiver, renovasjon) og programleder Margareth Langebro (leder, kommunikasjon).

Praktisk informasjon til deg som har fått nye dunker

Dine gamle dunker hentes få uker etter du har fått nye. Du får sms-varsel i forkant. Om du vil ha dunkene til andre formål, må du sette dem vekk. De vil ikke bli tømt etter innsamlingsrunden, selv om du velger å beholde dem.
 
Allerede nå kan du begynne å bruke de nye dunkene for restavfall og papiravfall. Du kan også begynne å bruke dunken for emballasje av glass og metall, selv om den ikke blir tømt før i første kvartal 2023. Nye tømmeruter vil publiseres i november. Da finner du ut når din første tømming er. Vi lar de gamle igloene stå ute noen måneder i 2023, så blir dunken full, kan du levere til igloene.
 
– Matavfall begynner du å sortere ved årsskiftet, denne ikke blir tømt før i januar.
– Plastemballasje samles inn fra januar 2023, men om du har plass, kan du samle ren plastemballasje i sekker allerede nå.
– Har du fått større restavfallsbeholder og to papirbeholdere? Da står du sannsynligvis registrert med to boenheter i kommunens eiendomsregister eller eiendomsskatteregisteret. Ta kontakt med servicetorget for informasjon dersom dette ikke stemmer.

Den nye kildesorteringsordningen innebærer at vi henter mer av avfallet hjemme hos deg. Alle får egne beholdere for matavfall, emballasje av glass og metall, papp/papir/kartong, restavfall og sekker for plastemballasje. Den røde boksen brukes for trygg oppbevaring av farlig avfall og småelektrisk. Du må fremdeles levere det til miljøparken, eller småelektrisk til butikker som selger slikt. I løpet av 2023 får vi egen miljøbil som henter innholdet i de røde boksene hjemme hos deg! Vi leverer ikke ut røde bokser nå, da alle abonnenter har fått det tidligere. Mangler din bolig rød boks, kan du bestille ny i appen “Min renovasjon”. På grunn av logistikk med utlevering av dunker ber vi deg vente til årsskiftet med bestilling.

Den nye ordningen innebærer andre kjøreruter og nye tømmedager. Vi venter på nye renovasjonsbiler som skal kjøre på klimanøytral biogass. De har doble avfallskamre, og henter mat- og restavfall hver 14. dag, papp/papir og plastemballasje hver 6. uke, og emballasje av glass og metall hver 12. uke.

Renovasjonen investerer i de nye dunkene, så du vil ikke lenger få faktura for dunkene. De gamle dunkene vil bli samlet inn og materialgjenvinnes til nye plastprodukter. Dersom du ønsker å beholde dine dunker til andre formål er det i orden, men når den nye ordningen trer i kraft, vil de gamle ikke lengre bli tømt.

Tips til innbygging

Mange ønsker å bygge inn beholderne sine. Det beskytter dem mot vær og vind, og gjør at det ser ryddig og fint ut. Vi anbefaler da at man bygger inn 3 sider, og sørger for at bakken er flat slik at det er lett å trille dunkene. For et standard husholdningsabonnement med 3 dunker på 140 liter og en papirdunk på 240 liter, bør stativet være 230 cm bredt, minimum 220 cm. Sett også av areal til plastsekk. Avfallsbransjen er i endring. Husk at det i årene fremover kan komme myndighetskrav om innsamling av flere avfallstyper som kan kreve mer areal.  

Tips til svaksynte

Det er viktig at også innbyggere med synshemminger vet hvilken dunk de skal legge avfallet i. Vi minner derfor om at alle dunkene er unike, så det er mulig å kjenne seg til hvilken dunk det er.

– Dunk for emballasje av glass og metall er den eneste med et ekstra lokk på toppen av lokket.
– Restavfallsdunken er den eneste med en strikk på lokket som brukes for å sikre lokket.
– Papirdunken er større enn de andre.
– Matavfallsdunken er den eneste uten slike unike kjennetegn.

Dersom du er pårørende til en svaksynt, setter vi pris på om du videreformidler dette.

Trykk på bildene nedenfor og sjekk ut informasjon som blir levert ut sammen med dunkene:

Sorteringsguide:

Informasjonsbrosjyre:

Informasjonsark:

Ordningen er vårt svar på nye utsorteringskrav fra 2023, og er en viktig del av moderniseringen av renovasjonen. Vi gleder oss til å komme i gang, og håper du vil løfte sammen med oss!