Slik sorterer du ut 2022

Se den illustrerte sorteringsguiden her
Papp, papir og kartong Emballasje av glass og metall Farlig avfall Matavfall Restavfall Avfall til
miljøparken

Dette er papir, papir og kartong

  • Aviser og blader/reklame
  • Bøker, kun paperback
  • Drikkekartonger (skyll og brett sammen, legg flere i én hvis du vil vinne hovedpremien. La plastkorken sitte på)
  • Kartong (egg, mat, pizza, mais, vaskemiddel osv)
  • Konvolutter (også m/vindu)
  • Brødposer (riv gjerne av og kast plasten i restavfallet)
  • Små mengder pappesker (returner gjerne til forhandler eller lever i større mengder i miljøparken)

Glanset julepapir inneholder lite fiber og mye andre stoffer, og kan derfor ikke gjenvinnes. Kast det derfor i restavfallet, men vurder heller å bruke innpakning som ikke generer restavfall: Brunpapir, avispapir, sengetøy rundt store leker osv.

Praktiske tips

Papp og papir kastes løst i beholderen, ikke i poser. Det er ikke nødvendig å fjerne tape og stifter fra papiret, eller plastkorker fra drikkekartonger. Dette tas ut i gjenvinningsprosessen. Skriv på navn og nummer og delta i returkartonglotteriet i regi av Grønt Punkt: Stapp 6 kartonger i den syvende og skriv telefonnummer før du legger den i papirdunken. Hvert år deles det ut premier for tilsammen 1,6 millioner kroner. Du kan også vinne på enkeltkartonger, men ikke den største premien på 100.000.

Fortrolige dokumenter må ikke kastes i beholderen, men leveres for makulering til firma som tilbyr denne tjenesten.

Sørg for at beholderen er tilgjengelig for renovatøren på tømmedag.

Hvordan gjenvinnes papiret?

Papiret fra Karmøy presses hos Norsk Gjenvinning på Torvastad og sendes til papirfabrikken Smurfit Kappa i Nederland. Der blir papiret revet opp i små biter og blandet med vann slik at det blir en grøtaktig masse. Deretter blir trykksverten fjernet. Den massen som blir igjen, tørkes, presses og rulles opp på store ruller. Dette kalles “de-ink” prosess (altså “uten blekk”), og rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare.

Miljøgevinst

Ved bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 10-12 ganger før de blir utslitt.

Hvordan gjenvinnes drikkekartonger?

Kartongene går samme vei som papiret. Kartongkubbene skjæres i biter før de legges til oppbløting i et vannbad og tromles. Da løsner plast- og aluminiumsbelegget fra fiberen. All farge og trykk sitter på plastbelegget. Massen siles for å skille ut andre materialer. Plastbelegg, lokk, korker og andre materialer blir deretter presset for vann og blir deretter energiutnyttet på fabrikken. De rene kartongfibrene blandes gjerne med annen fiber for å oppnå ønskede styrke og struktur egenskaper. Fibersuppen går videre inn i papirmaskinen hvor vannet dampes og presses i flere trinn. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter.

Miljøgevinst

  • Når vi gjenvinner 10 kg drikkekartong sparer vi miljøet for 4 kg CO2 utslipp
  • Produksjon av papir fra returfiber bruker rundt 1/4 av energiforbruket i forhold til produksjon fra nytt trevirke.
  • Vi sparer 14 trær per tonn papir som gjenvinnes. Drikkekartonger er laget av jomfruelig fiber, det vil si det er første gang fibrene er i kretsløpet.