Planer og regelverk for renovasjon

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Renovasjonen jobber med en ny avfallsstrategi som vil innebære store forbedringer av renovasjonsordningene i Karmøy kommune. Når strategien er politisk behandlet vil du kunne lese mer om endringene her.

Renovasjonen forholder seg til en rekke eksterne lover og regler, blant annet Avfallsforskriften, Forurensingsloven og Retningslinjer for beregning av  selvkost på kommunale tjenester

Nedenfor finner du lenke til gjeldende renovasjonsforskrift for Karmøy kommune. Den vil bli revidert basert på endringene i planene når strategien er vedtatt.

 

Forskrift for renovasjon i Karmøy kommune