Planer og regelverk for renovasjon

Norge skal over til sirkulærøkonomien, som betyr at avfall i langt større grad skal gjenvinnes mange ganger. Renovasjonen har laget en strategi for 2019-2025 som innebærer en komplett modernisering av avfallshåndteringen i Karmøy kommune. Strategien vil gi innbyggerne våre en av landets mest moderne renovasjonsløsninger og er bygget på tre mål:

  1. Kraftig løft av miljøperspektivet
  2. Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett
  3. Kostnadseffektive løsninger

Her kan du lese mer detaljer om planene: Avfallsstrategi 2019-2025

Renovasjonen forholder seg til en rekke eksterne lover og regler, blant annet Avfallsforskriften, Forurensingsloven og Retningslinjer for beregning av  selvkost på kommunale tjenester

Ny renovasjonsforskrift

I desember 2020 vedtok kommunestyret ny renovasjonsforskrift som regulerer hvordan renovasjonsordningen skal fungere. Her kan du lese detaljene i forskriften: Renovasjonsforskrift 14.12.2020