Planer og regelverk for renovasjon

Norge skal over til sirkulærøkonomien, som betyr at avfall i langt større grad skal gjenvinnes mange ganger. Renovasjonen har laget en strategi for 2019-2025 som innebærer en komplett modernisering av avfallshåndteringen i Karmøy kommune. Strategien vil gi innbyggerne våre en av landets mest moderne renovasjonsløsninger og er bygget på tre mål:

  1. Kraftig løft av miljøperspektivet
  2. Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett
  3. Kostnadseffektive løsninger

Her kan du lese mer detaljer om planene: Avfallsstrategi 2019-2025

Renovasjonen forholder seg til en rekke eksterne lover og regler, blant annet Avfallsforskriften, Forurensingsloven og Retningslinjer for beregning av  selvkost på kommunale tjenester

Ny renovasjonsforskrift

Som følge av strategien, nye krav og helt nye ordninger må renovasjonsforskriften erstattes. Forslag til ny forskrift har vært på høring, og skal behandles i kommunestyret 15. desember,

Les her om forslaget: www.karmoy.kommune.no/ettersyn