Planer og regelverk for renovasjon

Sist oppdatert 28. juni 2019 14:11

Norge skal over til sirkulærøkonomien, som betyr at avfall i langt større grad skal gjenvinnes mange ganger. Renovasjonen har laget en strategi for 2019-2025 som innebærer en komplett modernisering av avfallshåndteringen i Karmøy kommune. Strategien vil gi innbyggerne våre en av landets mest moderne renovasjonsløsninger og er bygget på tre mål:

  1. Kraftig løft av miljøperspektivet
  2. Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett
  3. Kostnadseffektive løsninger

Her kan du lese mer detaljer om planene: Avfallsstrategi 2019-2025

Renovasjonen forholder seg til en rekke eksterne lover og regler, blant annet Avfallsforskriften, Forurensingsloven og Retningslinjer for beregning av  selvkost på kommunale tjenester

Nedenfor finner du lenke til gjeldende renovasjonsforskrift for Karmøy kommune. Den vil bli revidert etterhvert som endringene i strategien trer i kraft.

 

Forskrift for renovasjon i Karmøy kommune