Ofte stilte spørsmål om renovasjon

Vi anbefaler at du laster ned mobilapplikasjonen Min renovasjon. Der får du en oversikt over hvilke tømmedager som gjelder for din adresse. I appen kan du også velge å bli varslet i forkant av tømming. Min renovasjon finnes også som web-løsning på kommunens nettside. Der får du en oversikt over tømmedagene for din adresse på samme måte som i appen. I web-løsningen kan du også velge og printe ut tømmekalenderen for hele året, og i tillegg kan du legge inn mobilnummeret ditt for å få varsel på SMS i forkant av tømming. Restavfall tømmes hver uke, mens papiravfall tømmes hver 5. uke. Det kan forekomme endringer av frekvensen på grunn av helligdager. Nye tømmedager vil i så fall være oppdatert i den digitale tømmekalenderen.

Ordinær tømmetid er mellom kl. 06:00-22:00. Ved uteblitt tømming bes du ta kontakt etter dette. Det mest effektive er å melde fra via Min renovasjon. Her kan du varsle uteblitt tømming i fanen «Melding til renovasjonen». Etter at avviksmeldingen er mottatt, skal dunken din bli tømt innen 2 virkedager. Du kan også kontakte servicetorget på e-post servicetorg@karmoy.kommune.no for å melde fra om uteblitt tømming. Dersom beskjed om uteblitt tømming blir meldt inn flere dager etter ordinær tømmedag, kan du bli henvist til neste ordinære tømmedag.

På tømmedagen må ikke dunkene stå lenger borte enn 5 meter fra der renovasjonsbilen kjører. Husk at renovatørene kan være der fra kl. 6 på morgenen, så pass på og trill dunkene frem i tide.

Dunkene har en forventet levetid på 10 år. Dersom dunken eller lokket ditt blir ødelagt eller forsvinner, kan du bestille nytt via appen/web-løsningen

Min renovasjon. Dunkene blir solgt til innkjøpspris, og blir etter bestilling levert hjem til deg av renovatørene innen 1-2 uker. Faktura blir tilsendt etter levering. Det er også mulig å bestille dunker på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no Prisoversikt finner du her (link). Gamle dunker tas ikke i retur, men kan leveres gratis som hardplast til materialgjenvinning i Borgaredalen miljøpark.

Dunker blir levert til nybygget i løpet av 1-2 uker etter at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke nødvendig å bestille dette. Dersom du likevel ikke skulle få levert dunker, kan du melde fra via Min renovasjon, eller på e-post til avgiftskontor@karmoy.kommune.no.

Et husholdningssett med dunker består av en 180 liters dunk til restavfall, 240 liters dunk til papiravfall, og en rød boks på 35 liter til farlig/elektrisk og elektronisk avfall. Hos en del abonnenter består de 180 literne til restavfall av en 60- og 120 liters dunk. Nye restavfallsdunker som leveres ut fra 2020 er 140 liter. Nye dunker kan bestilles via Min renovasjon, eller på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no De gamle dunkene tas ikke i retur, men kan leveres gratis som hardplast til materialgjenvinning i Borgaredalen miljøpark .

I visse tilfeller er det er mulig å søke om fritak for renovasjonsavgift. Slikt tilfelle kan være når bolig står til nedfalls og det ikke foreligger planer om rivning eller renovering de nærmeste år. Søknad må sendes skriftlig og inneholde informasjon om faktiske forhold, samt dokumentasjon i form av bilder. Søknad sendes på epost til post@karmoy.kommune.no eller postboks 167, 4291 Kopervik.

Dersom du har mer avfall enn det er plass til i dunkene, kan du velge å abonnere på tømming av en ekstra restdunk og/eller en papirdunk. For tømming av en ekstra dunk, vil renovasjonsavgiften øke med 0,5. For tømming av dobbelt sett med dunker vil renovasjonsavgiften øke med 1. I tillegg til abonnementet må den ekstra dunken kjøpes. Ekstra dunk og abonnement kan bestilles via Min renovasjon eller på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no

Renovasjonsavgiften faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene fordelt på fire terminer i året. Prisoversikt finner du her Fritidseiendommer betaler halvparten av standard renovasjonsavgift, og kan dermed benytte seg av halvparten så mange tømminger som helårsboliger. Alle boliger og fritidsboliger er i utgangspunktet pålagt å delta i den kommunale renovasjonsordningen. Renovasjonsavgiften inkluderer tømming av inntil 180 liter restavfall i uka og inntil 240 liter papiravfall hver 5. uke. I tillegg kan du benytte deg av de utplasserte igloene til å levere glass- og metallemballasje.

I den røde boksen kan du kaste farlig og elektrisk/elektronisk avfall, for eksempel lyspærer, batterier, ladere, oljer, spraybokser, maling, husholdningskjemikalier m.m. Mer informasjon om hva du kan kaste i den røde boksen finner du under fanen Nyttig info i Min renovasjon. Ta med deg boksen ved neste besøk i miljøparken og lever innholdet gratis som farlig avfall eller elektrisk avfall. For å redusere innholdet kan du gjerne levere elektrisk avfall (batterier, lyspærer, elektriske apparater og ledninger) til butikker som selger slikt. De har plikt til å ta imot dette selv om de ikke har solgt akkurat ditt produkt, så lenge de forhandler tilsvarende produktgrupper. For å b

Medisiner og emballasje som inneholder medisinrester skal leveres til apotek. Slikt avfall skal ikke kastes i avfallsbeholder, og må heller ikke kastes i vask/toalett. Sprøytespisser må pakkes forsvarlig inn (flaske med kork e.l.), slik at andre ikke kommer i kontakt med disse.