Ofte stilte spørsmål om renovasjon

På denne siden finner du litt generelle spørsmål om renovasjon. Dersom du har konkrete spørsmål til oppstart av den nye kildesorteringsordningen, finner du det ved å trykke HER.

Vi anbefaler at du laster ned mobilapplikasjonen Min renovasjon. Der får du en oversikt over hvilke tømmedager som gjelder for din adresse. I appen kan du også velge å bli varslet i forkant av tømming. Min renovasjon finnes også som web-løsning på kommunens nettside. Der får du en oversikt over tømmedagene for din adresse på samme måte som i appen. I web-løsningen kan du også velge og printe ut tømmekalenderen for hele året, og i tillegg kan du legge inn mobilnummeret ditt for å få varsel på SMS i forkant av tømming. Restavfall tømmes hver uke, mens papiravfall tømmes hver 5. uke. Det kan forekomme endringer av frekvensen på grunn av helligdager. Nye tømmedager vil i så fall være oppdatert i den digitale tømmekalenderen.

Ordinær tømmetid er mellom kl. 07:00-22:00. Ved uteblitt tømming bes du ta kontakt etter dette. Det mest effektive er å melde fra via Min renovasjon. Her kan du varsle uteblitt tømming i fanen «Melding til renovasjonen». Etter at avviksmeldingen er mottatt, skal dunken din normalt sett bli tømt innen 2 virkedager. Du kan også kontakte servicetorget på e-post servicetorg@karmoy.kommune.no for å melde fra om uteblitt tømming. Dersom beskjed om uteblitt tømming blir meldt inn flere dager etter ordinær tømmedag, kan du bli henvist til neste ordinære tømmedag.

På tømmedagen må ikke dunkene stå lenger borte enn 5 meter fra der renovasjonsbilen kjører. Husk at renovatørene kan være der fra kl. 7 på morgenen, så pass på og trill dunkene frem i tide.

Dunkene har en forventet levetid på 10 år. Dersom dunken eller lokket ditt blir ødelagt eller forsvinner, kan du bestille nytt via appen/web-løsningen

 

Min renovasjon. Dunken blir etter bestilling levert hjem til deg av renovatørene innen 1-2 uker.

Dunker blir levert til nybygget i løpet av 1-2 uker etter at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke nødvendig å bestille dette. Dersom du likevel ikke skulle få levert dunker, kan du melde fra via Min renovasjon, eller på e-post til avgiftskontor@karmoy.kommune.no.

Et husholdningssett med dunker består av en 140 liters dunk til restavfall, 240 liters dunk til papiravfall, 140 liters dunk til matavfall og 140 liters dunk for emballasje av glass og metall, samt en rød boks på 35 liter til farlig/elektrisk og elektronisk avfall.

I visse tilfeller er det er mulig å søke om fritak for renovasjonsavgift. Slikt tilfelle kan være når bolig står til nedfalls og det ikke foreligger planer om rivning eller renovering de nærmeste år. Søknad må sendes skriftlig og inneholde informasjon om faktiske forhold, samt dokumentasjon i form av bilder. Søknad sendes på epost til post@karmoy.kommune.no eller postboks 167, 4291 Kopervik.

Dersom du har kildesortert ditt avfall, men det allikevel er mer restavfall enn det er plass til i dunkene, kan du velge å abonnere på tømming av en større restdunk, 240 liter. For tømming av en større restdunk, vil tømmeprisen endres fra 70,- pr. tømming til 120,- pr. tømming. Endring av  dunk og abonnement kan gjøres via Min renovasjon eller på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no

Renovasjonsavgiften faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene fordelt på fire terminer i året. Prisoversikt finner du her. Alle boliger og fritidsboliger er  pålagt å delta i den kommunale renovasjonsordningen. Grunngebyret inkluderer tømming av 240 liters dunk for papp, 140 liter dunk for matavfall og 140 liters dunk for emballasje av glass og metall. Restavfallet vil fra 2. halvår 2023 faktureres pr. tømming ut i fra dunkstørrelse og tømmehyppighet. Frem til 2. halvår vil det faktureres for tømming hver 14. dag. Fritidsboliger vil bli fakturert for tømming hver 4. uke, frem til 2. halvår 2023. .