Utesortering

Tilbake til: “Slik sorterer du.” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

Sortering av avfall uteAvfallstyper som sorteres utendørs:
 • Hageavfall
 • Møbler (inkludert madrasser)
 • Hvitevarer
 • Bildekk (med og uten felg)
 • Vinduer
 • Bensindrevne redskaper
 • VVS beredere
 • Glass/speil
 • Garn/tau
Dette skjer med avfallet
 • Hageavfallet blir kvernet og kompostert til jord som skal legges som toppdekke på avsluttet deponietappe
 • Møbler og madrasser sendes til Forus for energigjenvinning til fjernvarme og strøm
 • Bildekk sendes til materialgjenvinning
 • Vinduer blir sortert i klorparafin- og pvc vinduer og sendt til godkjente mottak. Treverket og metall går til material- og energigjenvinning, mens pakningen i klorparafinvinduer blir uskadeliggjort i spesialovner ved svært høy temperatur. Glasset blir materialgjenvunnet til isolasjon.
 • Hvitevarene blir sendt til godkjent anlegg for materialgjenvinning. Miljøgifter som fluorgasser osv blir håndtert som spesialavfall
 • Bensindrevne redskaper blir sendt til godkjent mottak for materialgjenvinning. NB! Husk å tappe av bensin og olje før du leverer redskapene inn.
 • VVS beredere blir sendt til materialgjenvinning sammen med elektrisk avfall
 • Glass/speil blir brukt som dekkmasse på deponiet
 • Garn/tau blir sendt til Egypt for ombruk og materialgjenvinning