Sorteringshallen

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

 

Tilbake til: “Slik sorterer du, og dette skjer med avfallet” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

 

I sorteringshallen skal du sortere avfallet i følgende kategorier:

 • Klær/sko
 • Isolasjon
 • Betong/keramikk/fliser/porselen
 • Gulvbelegg
 • Hardplast (akebrett, matbokser, bøtter osv)
 • Isopor (ved mye urenheter, kast i smått brennbart)
 • Gips
 • Smått brennbart (tidligere restavfall, laminat, gummi, skumgummi, diverse)
 • Treverk (malt og umalt, (som ikke inneholder CCA-impregnering eller kreosot)
 • Trykkimpregnert treverk
 • Papp og papir (pappesker skal brettes flate)
 • Metall (motorer uten olje, sykler, spiker/skruer, parasoller u/duk)
 • Klar folieplast

Spør våre sorteringsveiledere hvis du er litt i tvil!

Praktiske tips!
 • Spar tid – unngå lørdagen om du har mulighet på andre dager, ettersom det lett kan bli noe kø på lørdager
 • Sjekk oversikten og pakk hengeren hjemme med tanke på plassering av containerne
 • Demonter produktene i forkant slik at du kan kaste eksempelvis hardplast, metall og elektriske komponenter hver for seg. Da oppnår vi mye høyere materialgjenvinningsgrad som også er positivt på gebyrnivået
 • Ha noen esker hjemme for å samle opp spiker/skruer (metall), hardplast osv frem til neste gang du skal til miljøparken
Hva skjer med avfallet?
 • klær/sko sendes til ombruk og materialgjenvinning
 • Isolasjon legges foreløpig på deponi ettersom det ikke er tilgjengelige behandlingsmetoder i Norge enda
 • Betong/keramikk/fliser/porselen/speil brukes som dekkmasse på deponiet
 • Gulvbelegg kan inneholde miljøskadelige stoffer og sendes til godkjent mottak for sortering og behandling.
 • Hardplast sendes til materialgjenvinning til nye plastprodukter
 • Isopor sendes til materialgjenvinning og blir til ny isopor
 • Gips legges foreløpig på deponiet, men vi har planer om materialgjenvinning
 • Smått brennbart sendes til Stavanger for energigjenvinning til fjernvarme og strøm
 • Treverk kvernes på Storhaug og sendes med båt til Sverige for energigjenvinning til fjernvarme og strøm
 • Trykkimpregnert treverk regnes som farlig avfall og sendes til mottaksanlegg på Grødaland i Sør-Rogaland. Treverket blir energigjenvunnet under høy temperatur for å redusere spredning av giftstoffer
 •  Papp/papir sendes til Norsk Gjenvinning på Torvastad for komprimering og videresalg ut i verden basert på skiftende markedspriser
 • Metall sendes til materialgjenvinning via Nor Scrap Karmøy som sorterer og videresender basert på skiftende markedspriser
 • Klar folieplast blir sendt til materialgjenvinning