Sorteringshallen

 

Tilbake til: “Slik sorterer du, og dette skjer med avfallet” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

I sorteringshallen sorterer du avfallet i ulike kategorierNB! På grunn av ombygging i miljøparken har vi plassproblemer. Sorteringen kan der fortidvis avvike fra oversikten under:

 • Klær/sko
 • Isolasjon
 • Betong/keramikk/fliser/porselen
 • Gulvbelegg
 • Hardplast (akebrett, matbokser, bøtter osv)
 • Isopor (ved mye urenheter, kast i smått brennbart)
 • Gips
 • Smått brennbart (tidligere restavfall, laminat, gummi, skumgummi, diverse)
 • Treverk (malt og umalt, (som ikke inneholder CCA-impregnering eller kreosot)
 • Trykkimpregnert treverk
 • Papp og papir (pappesker skal brettes flate)
 • Metall (motorer uten olje, sykler, spiker/skruer, parasoller u/duk)
 • Klar folieplast

Spør våre sorteringsveiledere hvis du er litt i tvil!

Praktiske tips!
 • Spar tid – unngå lørdagen om du har mulighet på andre dager, ettersom det lett kan bli noe kø på lørdager
 • Sjekk oversikten og pakk hengeren hjemme med tanke på plassering av containerne
 • Demonter produktene i forkant slik at du kan kaste eksempelvis hardplast, metall og elektriske komponenter hver for seg. Da oppnår vi mye høyere materialgjenvinningsgrad som også er positivt på gebyrnivået
 • Ha noen esker hjemme for å samle opp spiker/skruer (metall), hardplast osv frem til neste gang du skal til miljøparken
Hva skjer med avfallet?

Avfallet som transporteres behandlingsanlegg transporteres så langt det er mulig med returtransport. Det vil si at lastebiler som kommer til Haugalandet med varer, tar med seg avfall i stedet for å kjøre tomme tilbake.

 • klær/sko sendes til ombruk og materialgjenvinning
 • Isolasjon legges foreløpig på deponi ettersom det ikke er tilgjengelige behandlingsmetoder i Norge enda
 • Betong/keramikk/fliser/porselen/speil brukes som dekkmasse på deponiet
 • Gulvbelegg kan inneholde miljøskadelige stoffer og sendes til godkjent mottak for destruksjon av farlig avfall
 • Hardplast sendes til materialgjenvinning til nye plastprodukter
 • Isopor sendes til materialgjenvinning og blir til ny isopor
 • Gips sendes til Holmestrand for å bli til nye gipsplater
 • Smått brennbart energigjenvinnes til strøm og fjernvarme hos E.ON Värme i Norrköping i Sverige. 
 • Møbler/Stort brennbart sendes til Sortera Materials AB i Heljetorp, Sverige og samt Tekniska Verken i Sverige for energigjenvinning til strøm og fjernvarme. De tre energigjenvinningsanleggene i Sverige er veldig store, og høye kvalitetskrav til avfallet, og henter ut veldig høye energinivåer fra avfallet. 
 • Treverk kvernes på Storhaug og sendes med båt til Polen for å bli til sponplater. Treverk som ikke har tilstrekkelig kvalitet går til Sverige for energigjenvinning til fjernvarme og strøm
 • Trykkimpregnert treverk regnes som farlig avfall og sendes til mottaksanlegg på Grødaland i Sør-Rogaland. Treverket blir energigjenvunnet under høy temperatur for å fjerne giftstoffer
 •  Papp/papir sendes til Norsk Gjenvinning på Torvastad for komprimering og videresalg ut i verden basert på skiftende markedspriser
 • Metall sendes til materialgjenvinning via Stena Recycling på Karmøy som sorterer og videresender basert på skiftende markedspriser
 • Klar folieplast blir sendt til materialgjenvinning
 • Farlig avfall består av mange typer avfall. Disse sorteres, deklareres, og videresendes til ulike mottaksanlegg som enten materialgjenvinner eller energigjenvinner og destruerer stoffene