Gjenbruk

I Borgaredalen kan du levere det avfallet som du ikke skal kaste i dunkene hjemme. Miljøparken er under oppgradering, og vi ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å sortere avfallet riktig slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig. Jo bedre du sorterer, jo lettere blir det å holde renovasjonsgebyret nede.

Tilbake til: “Slik sorterer du.” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

AvfallstrekantGjenbruk er svært bra for miljøet, og vi oppfordrer innbyggerne til å vurdere gjenbruk når noe skal kastes eller kjøpes. Verktøy kan leies hos butikker som Chlas-Olson, Naboen, leigdet.no.

Det finnes mange gode kanaler for gjenbruk: finn.no, kjøp og salg- grupper på Facebook, lokale gjenbruksbutikker (NLM Gjenbruk, Avaldsnes, Brukt & Grønt, Langåker, Karmsund ABR-senter, Avaldsnes, Antikk, Avaldsnes, Bruktbutikken i Kopervik), , reparasjonskurs og annet. Å opprette en gjenbruksbutikk krever store ressurser, og vi ønsker helle ikke å konkurrere med eksisterende gjenbrukskanaler. Det som kan bli aktuelt i miljøparken er en enkel byttebod. Vi oppfordrer deg derfor til å prøve andre kanaler først, og kun komme til Borgaredalen dersom du ikke får solgt eller gitt vekk brukbare ting. Det som leveres til Borgaredalen er avfall, og vi skal sørge for miljøriktig behandling av det som leveres inn.