Fritidsbåter

Tilbake til: “Slik sorterer du, og dette skjer med avfallet” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

Gravemaskin med båt i klypaDet er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imot utrangerte fritidsbåter gratis. Fjern elektrisk avfall og alle kjemikalier først. Dette leveres også gratis hos oss.  Vi sender båtene videre til vår underleverandør Ecofiber i Stavanger som materialgjenvinner båtene av glassfiber og metall. Dersom båten er under 15 fot, kan du søke om 1000 kroner i pant fra Miljødirektoratet. Trykk her for link skjema og informasjon om ordningen. Vrakpant-ordningen gjelder også kajakk, kano og seilbrett. Fartøyene må ha hardt skrog, så eks gummibåter omfattes ikke.

Vis fram forhåndsutfylt skjema sammen med båten, og få det godkjent og stemplet av vektmottaket i Borgaredalen. Vi har gjort det gratis å levere inn båter opp til 23 fot for å bidra til minst mulig forsøpling. Vi jobber for at større båter kan leveres i en årlig innsamlingskampanje i framtiden.