Farlig avfall

Sist oppdatert 7. januar 2020 13:43

 

Tilbake til: “Slik sorterer du, og dette skjer med avfallet” Tilbake til: “Borgaredalen Miljøpark”

Fritidsbåter

Sorteringshallen

Utesortering

Elektrisk avfall

Farlig avfall

Gjenbruk

 

Mann kontrollerer farlig avfallFarlig avfall er den avfallstypen det er viktigst å sortere riktig, både av hensyn til risiko for brann, eksplosjon og personskader, og til det ytre miljø.

Vennligst gi beskjed i vekta om du har farlig avfall eller asbest med deg.

Farlig avfall leveres til farlig avfallsgarasjen før sorteringshallen. Sett det på disken, så sorterer, pakker og deklarerer vi avfallet. For at vi skal kunne sortere riktig må innholdet være tydelig merket på beholderne du setter fra deg. Næringskunder må forhåndsdeklarere avfallet selv på avfallsdeklarering.no. Se les mer om farlig avfall under «slik sorterer du, og dette skjer med avfallet».

Viktig informasjon om asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Asbest skal pakkes inn i tett, gjennomsiktig bygningsplast og skal være tydelig merket “asbest” før ankomst i miljøparken. Biler med asbest som ikke er pakket inn vil bli bortvist for pakking. Hver abonnent kan levere inntil 1000 kg asbest før det koster noe. Asbest blir gravd ned på egne celler på deponiet. Sjekk videoen nedenfor for å se hvordan du skal levere asbest!

Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Trykk her for mer informasjon.

Hvor sendes det farlige avfallet og hva skjer med det?

Det meste av det uorganiske avfallet som behandles i Norge går til NOAHs deponi for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Asbest blir deponert i egne celler på vårt eget deponi i miljøparken.

Organisk farlig avfall kan benyttes som brensel ved svært høye temperaturer. Et eksempel på det er Renor, som samler inn, mottar, sorterer, og forbehandler farlig avfall til alternativt brensel. Avfallet benyttes til innsatsfaktor ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark.

Case: Lyststoffrør blir sendt til termisk destruksjon. Det betyr at de blir brent i en lukket prosess slik at de farlige stoffene ikke slipper ut. Her brukes filter som binder kvikksølvet. Det smeltede glasset som nå er fritt for farlige stoffer kan brukes på nytt. Det kan for eksempel inngå i produksjon av skumglass, et fyllmateriale i grunn som trenger særlig stabilt underlag, som fotballbaner. Det kan også knuses og brukes som en slags pukkstein.