Borgaredalen miljøpark

Miljøparken oppgraderes

Store deler av miljøparken oppgraderes nå for å møte dagens og fremtidens behov. Vi beklager at det er litt trangt og tidvis rotete i anleggsperioden, men gleder oss til å ønske velkommen til en ny og moderne miljøpark med ny gjenvinningsstasjon, renseanlegg for miljøgifter osv så snart som mulig.

Husk blanke sekker

Dersom du leverer avfall i sekker i miljøparken, må de være blanke. Dette er et krav de fleste steder i Norge nå. Årsaken er at det kastes for mye elektronikk og farlig avfall i fargede sekker. Det medfører brannfare, og slikt innhold skal gjenvinnes eller destrueres i godkjente løsninger. Du får kjøpt blanke sekker hos alle butikker som selger sekker. 

Tips til levering av avfall

 • Spør oss hvis du er usikker på alt skal kastes
 • Betaling via kort eller vipps
 • Sorter avfallet godt før du kommer
 • Bruk gjennomsiktige sekker om du trenger sekker
 • Det er trangt på plassen nå mens vi venter på ny stasjon. Takk for forståelsen og for at du viser hensyn!

I Borgaredalen miljøpark kan du levere det avfallet som du ikke skal kaste i dunkene hjemme. Miljøparken er under oppgradering, og vi ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å sortere avfallet riktig slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig. Jo bedre du sorterer, jo lettere blir det å holde renovasjonsgebyret nede.

Tilbake til: “Slik sorterer du”
Fritidsbåter Sorteringshallen Utesortering Elektrisk avfall Farlig avfall Gjenbruk

Fargekoden på skiltene i sorteringshallen er tatt fra avfallstrekanten og angir hva som skjer med avfallet etter du har levert det inn. Vi jobber målbevisst med å få minst mulig til av avfallet som leveres til oss til deponi og energigjenvinning, og mest mulig til materialgjenvinning.

Følgende avfallstyper kan ikke leveres til miljøparken:

 • Ammunisjon, sprengstoff og våpen skal leveres inn til politiet eller Forsvaret. Dette er materiell som skal håndteres av personell som er spesielt kvalifisert!
 • Fyrverkeri: Leveres til forhandler, eventuelt Organisk Materialretur på Storøy eller Viking Life Saving Equipment på Husøy
 • Ubrukte medisiner leveres gratis til apotek.
 • Smittefarlig eller radioaktivt avfall
 • Betong med varmekabler og armeringsjern – kontakt Franzefoss Gjenvinning i Haugesund
 • Asfalt
 • Landbruksplast

Kjøreregler i miljøparken

 • Stopp motoren mens du sorterer avfall
 • Sorter etter anvisningsskiltene, spør ved tvil
 • Maks tillatt hastighet: 20 km/t
 • Kjøretøy over 3,5 tonn og traktortilhengere er ikke tillatt i sorteringshallen
 • Barn under 10 år bør bli sittende i bilen