Borgaredalen miljøpark

Sist oppdatert 2. januar 2019 23:11

I Borgaredalen miljøpark kan du levere det avfallet som du ikke skal kaste i dunkene hjemme. Miljøparken er under oppgradering, og vi ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å sortere avfallet riktig slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig. Jo bedre du sorterer, jo lettere blir det å holde renovasjonsgebyret nede.

Tilbake til: «Slik sorterer du, og dette skjer med avfallet»
Fritidsbåter Sorteringshallen Utesortering Elektrisk avfall Farlig avfall Gjenbruk

 

Fargekoden på skiltene i sorteringshallen er tatt fra avfallstrekanten og angir hva som skjer med avfallet etter du har levert det inn. Vi jobber målbevisst med å få minst mulig til av avfallet som leveres til oss til deponi og energigjenvinning, og mest mulig til materialgjenvinning.

 

Følgende avfallstyper kan ikke leveres til miljøparken:
  • Ammunisjon, sprengstoff og våpen skal leveres inn til politiet eller Forsvaret. Dette er materiell som skal håndteres av personell som er spesielt kvalifisert!
  • Fyrverkeri: Leveres til forhandler, eventuelt Organisk Materialretur på Storøy eller Viking Life Saving Equipment på Husøy
  • Gamle eller ubrukte medisiner leveres gratis til apotek.
  • Smittefarlig eller radioaktivt avfall
  • Knust glass skal pakkes i avispapir og legges i restavfallsbeholderen.
  • Betong med varmekabler og armeringsjern – kontakt Franzefoss Gjenvinning i Haugesund
  • Asfalt
Pakk etter oversiktsbildet og spar tid

Trykk på bildet for å se det i fullt format

Husk HMS i miljøparken!
  • Maks hastighet: 20 km/t
  • Barn under 10 år skal sitte i bilen
  • Skru av motoren mens du sorterer avfall