Avfallsdunker

Et standard husholdningssett med dunker vil fra 2023 bestå av:
140 liter restavfall
140 liter matavfall
140 liter emballasje av glass og metall
240 liter papp/papir

1 stk rød boks for farlig- og småelektrisk avfall

Dette er de vanligste beholderstørrelsen i Norge i dag. Restavfallsbeholder som må skiftes i tiden fremover erstattes med nye 140 liters beholdere.

Abonnenter som hører til fellesdunker vil ha ulik sammensetning ut i fra antall abonnenter og dunkene vil være av størrelsene:
140 liter (mat, rest, og emballasje av glass og metall)
240 liter (rest, papp/papir og emballasje av glass og metall)
370 liter (rest og papp/papir)
660 liter (rest, papp/papir og emballasje av glass og metall)

Ødelagt dunk/lokk

Dunkene har en forventet levetid på 10 år. Dersom dunken eller lokket ditt blir ødelagt eller forsvinner, kan du gi beskjed via appen/web-løsningen Min renovasjon. Etter gitt beskjed blir dunken reparert/levert hjem til deg av renovatørene innen 2-3 uker. Det er også mulig å bestille dunker på e-post til service@karmoy.kommune.no.

Dunker til nybygg

Dunker blir levert til nybygget i løpet av 1-2 uker etter at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke nødvendig å bestille dette. Dersom du likevel ikke skulle få levert dunker, kan du melde fra via Min renovasjon, eller på e-post til service@karmoy.kommune.no