Avfallsdunker

Dunkesett

Et standard husholdningssett med dunker består av en 140/180 liters dunk til restavfall, en 240 liters dunk til papiravfall og en rød boks på 35 liter til farlig/elektrisk og elektronisk avfall. Hos en del abonnenter består de 180 literne til restavfall av en 60- og en 120-liters dunk. Når den nye kildesorteringsordningen iverksettes får abonnentene dunker for mat, emballasje av glass og metall, papp/papir og restavfall. Standard størrelse på restavfallsbeholderen blir da 140 liter. Dette er den absolutt vanligste beholderstørrelsen i Norge i dag. Restavfallsbeholder som må skiftes i tiden fremover erstattes med nye 140 liters beholdere.

Ødelagt dunk/lokk

Dunkene har en forventet levetid på 10 år. Dersom dunken eller lokket ditt blir ødelagt eller forsvinner, kan du bestille nytt via appen/web-løsningen Min renovasjon. Etter bestilling blir dunken levert hjem til deg av renovatørene innen 2 uker. Det er også mulig å bestille dunker på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no.

Dunker til nybygg

Dunker blir levert til nybygget i løpet av 1-2 uker etter at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er ikke nødvendig å bestille dette. Dersom du likevel ikke skulle få levert dunker, kan du melde fra via Min renovasjon, eller på e-post til servicetorg@karmoy.kommune.no