Næringsavfall

Renovasjonen i Karmøy kommune fokuserer primært på husholdningsavfall. Bedrifter i Karmøy kan levere avfall til Borgaredalen Miljøpark til næringspriser.

Ved innlevering av farlig avfall må næringskunder levere med deklarasjon av innholdet. Veileder og elektronisk deklarasjonsskjema finner du på avfallsdeklarering.no

Dersom du skal levere avfall til deponi må dette følges av utfylt skjema for basiskarakteringsering. Link til skjema finner du her. Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette skal ikke overlates til transportør av avfallet.

Spørsmål om avfallsdeklarering og basiskarakterisering kan rettes til borgaredalen@karmoy.kommune.no