Renovasjon

Sist oppdatert 7. april 2020 13:30

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen Miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Renovasjonen er i stor endring, og det kommer flere spennende endringer de neste årene. Vi jobber for å øke materialgjenvinningsgraden, og vårt mål er at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til miljøriktig håndtering av avfallet.

 

Aktuelle saker


Endring i tømmedager i forbindelse med påske

De som går glipp av tømming av restavfall på grunn av helligdagene torsdag, fredag og mandag i påsken kan sette ut en ekstra sekk med restavfall uken etter.

Vi gjør tiltak for å redusere faren for koronasmitte og stopp i avfallsbehandlingen. Da trenger vi din hjelp.

For å kunne samle inn avfall og sikre at det ikke hoper seg opp, er vi helt avhengig av at vårt personale ikke blir syke. For å unngå smitte overfor oss og deg selv ber vi derfor om:

Henting av avfall hjemme

Innhentingen går foreløpig som vanlig og vi ber deg om å gjøre en god håndvask før du går ut med ut bosset og når du kommer inn igjen. Desinfiser lokk og håndtak med klorin spray eller minst 70% sprit på hentedag.
Pass på at alt avfallet ditt ligger i tette poser i beholderne, og ikke havner på utsiden. Lokket må være igjen, slik at fugler og skadedyr ikke tiltrekkes, og renovatørene ikke utsettes for nærkontakt med avfallet.

Vi gjør vårt ytterste for å hente inn avfallet. I tilfelle sykdom blant renovatørene ber vi om forståelse for at det kan bli forandringer i ruteplanen og hentetidspunkt. Last ned mobilappen «min renovasjon», så får du melding dersom rutene må endres.

Kast minst mulig mat. Vi nordmenn kaster rundt 350.000 tonn fullt brukbar mat i året. Nå trenger vi all mat tilgjengelig i butikkene, og store mengder matavfall kan bli utfordrende dersom vi får en lengre stans i uttransportering fra vårt mellomlager. Benytt anledningen til å bli en god matredder. Da sparer du også penger og miljø.

Levering av avfall i Borgaredalen miljøpark

Borgaredalen miljøpark åpner igjen tirsdag 14. april. Sjekk siden for Borgaredalen for mer informasjon om utvidede åpningstider og begrensninger i forhold til smitte, trafikkavvikling osv.

Viktig melding om bruk av boks for farlig avfall

Visste du at alle våre abonnenter kan levere farlig avfall gratis i miljøparken? Renovasjonsbilene kan ta med innhold fra den røde boksen, men kapasiteten er begrenset. Vi ber derfor alle som har anledning til det å ta med boksen selv til miljøparken. På den måten sikrer vi litt kapasitet til de som ikke har anledning til å kjøre til Borgaredalen. Småelektrisk som batterier, mobiler, lyspærer osv leveres også gratis til alle butikker som selger slike produkter. Takk for at du samarbeider og bidrar til at farlig avfall ikke havner i restavfallet!

 

 


Kapasitetsbegrensninger i sorteringshallen

Dagens sorteringshall har begrenset kapasitet og er bare dimensjonert for personbiler med tilhenger.Kjøretøy over 3,5 tonn og traktortilhengere tar for mye plass og tillates derfor ikke i sorteringshallen fremover. Vi jobber med planer om ny sorteringsløsning som skal sikre gode kundeopplevelser og gjøre det enkelt å sortere riktig slik at vi når nye krav til materialgjenvinning. I mellomtiden ber vi om forståelse for at vi må stramme inn litt for å unngå for mye kø.

 


Gradvis innføring av blanke sekker

Etter at Norsk Gjenvinning innførte forbud mot å kaste avfall i svarte/fargede sekker, har vi fått mange spørsmål om det også gjelder Borgaredalen miljøpark. Vi har ikke innført forbud mot svarte sekker enda, men det vil komme. Du kan fremdeles levere restavfall i svarte sekker, men vi oppfordrer våre innbyggere til å gå over til blanke sekker allerede nå. Disse for du kjøpt på de samme butikkene som selger svarte sekker. Dette skiftet kommer i hele landet, og flere kommunale mottaksanlegg har allerede innført ordningen. Bakgrunnen er at det feilsorteres for mye i svarte sekker. Feilsortering blir lettere oppdaget med blanke sekker, og på den måten kan vi lettere sikre økt kvalitet på avfallet vi sender videre til gjenvinning. Feilsortering medfører både at gjenvinnbart avfall ikke blir gjenvunnet, øker faren for miljøutslipp, og ikke minst kan det bidra til unødvendig høy brannfare. De siste tre år har det vært over 100 større branner i norske avfallsanlegg, og feilsortering av eksempelvis batterier i restavfallet er en betydelig kilde til slike branner.

 


Alle skoler og barnehager i Karmøy kommune kan få gratis undervisningsmateriell fra miljøskole.no

Karmøy kommune betaler for medlemsskap i Loop og Miljøskole.no. Dermed kan alle skoler og barnehager bestille gratis materiell for å undervise barne i kildesortering og miljø. Vi oppfordrer derfor lærere, elever og barnehageansatte til å inn på www.miljøskole.no og sjekke ut filmer, spill og undervisningsmateriell som kan bestilles eller lastes ned, tilpasset ulike aldersgrupper! For at vi skal lykkes med våre kommende mål om materialgjenvinning er vi avhengig av å få barna med, så vi håper flest mulig benytter seg av materialet.

www.miljøskole.no

 

 


Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk “ofte stilte spørsmål og svar” for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 

 

 

 

 

 


Skrot båten – få 1000 kroner!

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imotLevering av fritidsbåt utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 

 

 

 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen “Min renovasjon”

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: guot@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857379/ 52857359

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231