Renovasjon

Sist oppdatert 29. juli 2019 13:49

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen Miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Renovasjonen er i stor endring, og det kommer flere spennende endringer de neste årene. Vi jobber for å øke materialgjenvinningsgraden, og vårt mål er at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til miljøriktig håndtering av avfallet.

 

Aktuelle saker


Åpningstider i miljøparken i påsken

Borgaredalen miljøpark er åpen 08-12 onsdag 17. april. Anlegget er stengt fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

Alle skoler og barnehager i Karmøy kommune kan få gratis undervisningsmateriell fra miljøskole.no

Karmøy kommune betaler for medlemsskap i Loop og Miljøskole.no. Dermed kan alle skoler og barnehager bestille gratis materiell for å undervise barne i kildesortering og miljø. Vi oppfordrer derfor lærere, elever og barnehageansatte til å inn på www.miljøskole.no og sjekke ut filmer, spill og undervisningsmateriell som kan bestilles eller lastes ned, tilpasset ulike aldersgrupper! For at vi skal lykkes med våre kommende mål om materialgjenvinning er vi avhengig av å få barna med, så vi håper flest mulig benytter seg av materialet.

www.miljøskole.no

Vi graver for å fange klimagass fra deponiet og sperrer midlertidig av deponiet

De neste ukene vil deponiet være avstengt av sikkerhetsmessige årsaker. For å redusere klimagass-utslippene av deponiet forsøker vi nå å fange metangass og hindre at den slipper ut i atmosfæren. Metangass er en sterk drivhusgass, og i klimaarbeidet er det viktig å begrense de menneskeskapte utslippene av metangass til atmosfæren til et minimum. Metangass dannes ved nedbrytning av organisk materiale uten oksygen tilstede, og skjer i deponier hvor det tidligere ble kastet husholdningsavfall med matavfall o.l., slik det ble på dette deponiet frem til 2009. Siden metan er svært brannfarlig, er et større område sperret av i Borgaredalen. Levering av hageavfall er dermed flyttet til et annet sted i miljøparken. 

 

 

Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk «ofte stilte spørsmål og svar» for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 

 

 

 

 

 


Skrot båten – få 1000 kroner!

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imotLevering av fritidsbåt utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 

 

 

 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen «Min renovasjon»

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: esve@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857379/ 52857359

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231