Renovasjon

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen Miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Renovasjonen er i stor endring, og det kommer flere spennende endringer de neste årene. Vi jobber for å øke materialgjenvinningsgraden, og vårt mål er at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til miljøriktig håndtering av avfallet.

Aktuelle saker


Gratis web-kurs om sirkulærøkonomi

Via Avfall Norge ønsker vi våre politikere og andre interesserte velkommen til et komprimert web-basert 1-times kurs om sirkulærøkonomi onsdag 3. desember. Kurset er åpent for alle, men man må registrere seg i forkant. Der man vil få innblikk i dagens rammevilkår for avfall og gjenvinningsbransjen, EUs politikk på området, og hvilke ansvar for gjennomføringen av ny politikk som vil ligge på lokalpolitikerne. Webinaret er gratis.

Påmelding:

https://avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/lynkurs-i-sirkulaerokonomi-for-lokalpolitikere


Viktig melding om bruk av boks for farlig avfall

Visste du at alle våre abonnenter kan levere farlig avfall gratis i miljøparken? Renovasjonsbilene kan ta med innhold fra den røde boksen, men kapasiteten er begrenset. Vi ber derfor alle som har anledning til det å ta med boksen selv til miljøparken. På den måten sikrer vi litt kapasitet til de som ikke har anledning til å kjøre til Borgaredalen. Småelektrisk som batterier, mobiler, lyspærer osv leveres også gratis til alle butikker som selger slike produkter. Takk for at du samarbeider og bidrar til at farlig avfall ikke havner i restavfallet!


Kapasitetsbegrensninger i sorteringshallen

Dagens sorteringshall har begrenset kapasitet og er bare dimensjonert for personbiler med tilhenger.Kjøretøy over 3,5 tonn og traktortilhengere tar for mye plass og tillates derfor ikke i sorteringshallen fremover. Vi jobber med planer om ny sorteringsløsning som skal sikre gode kundeopplevelser og gjøre det enkelt å sortere riktig slik at vi når nye krav til materialgjenvinning. I mellomtiden ber vi om forståelse for at vi må stramme inn litt for å unngå for mye kø.


Bruk blanke sekker

Bruk av svarte sekker til avfall fases nå ut i store deler av Norge. Det er forbudt i mange miljøparker, og vi oppfordrer våre innbyggere sterkt til å ta i bruk blanke sekker framover. Disse for du kjøpt på de samme butikkene som selger svarte sekker.  Bakgrunnen er at det feilsorteres for mye i svarte sekker. Feilsortering blir lettere oppdaget med blanke sekker, og på den måten kan vi lettere sikre økt kvalitet på avfallet vi sender videre til gjenvinning. Feilsortering medfører både at gjenvinnbart avfall ikke blir gjenvunnet, øker faren for miljøutslipp, og ikke minst kan det bidra til unødvendig høy brannfare. De siste tre år har det vært over 100 større branner i norske avfallsanlegg, og feilsortering av eksempelvis batterier i restavfallet er en betydelig kilde til slike branner.


Alle skoler og barnehager i Karmøy kommune kan få gratis undervisningsmateriell fra miljøskole.no

Karmøy kommune betaler for medlemsskap i Loop og Miljøskole.no. Dermed kan alle skoler og barnehager bestille gratis materiell for å undervise barne i kildesortering og miljø. Vi oppfordrer derfor lærere, elever og barnehageansatte til å inn på www.miljøskole.no og sjekke ut filmer, spill og undervisningsmateriell som kan bestilles eller lastes ned, tilpasset ulike aldersgrupper! For at vi skal lykkes med våre kommende mål om materialgjenvinning er vi avhengig av å få barna med, så vi håper flest mulig benytter seg av materialet.

www.miljøskole.no


Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk “ofte stilte spørsmål og svar” for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 


Skrot båten – få 1000 kroner!

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imotLevering av fritidsbåt utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen “Min renovasjon”

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: guot@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857379/ 52857359

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231