Renovasjon

Renovasjonen er ansvarlig for innhenting av husholdningsavfall, drift av Borgaredalen Miljøpark og sikrer at avfallet blir sendt til miljøriktig behandling. Renovasjonen er i stor endring, og det kommer flere spennende endringer de neste årene. Vi jobber for å øke materialgjenvinningsgraden, og vårt mål er at det skal være enkelt for innbyggerne å bidra til miljøriktig håndtering av avfallet.

Aktuelle saker


Sniktitt på den nye gjenvinningsstasjonen

Vi er godt i gang med prosjekteringen av den nye gjenvinningsstasjonen i Borgaredalen. den åpner i 2023, og vi gleder oss allerede til å ønske dere velkommen i det som kommer til å bli et topp moderne anlegg. Du trenger ikke lengre å bekymre deg for rygging, og får stå værbeskyttet hele tiden mens du sorterer avfallet. Anlegget designes både med tanke på brukertilfredshet, arbeidsmiljø, for at vi skal klare de nye kravene til materialgjenvinning som kommer fremover, og for at vi skal bidra til å redusere avfallsmengdene.

Viktig melding om bruk av boks for farlig avfall

Den gamle ordningen med at du kunne sette ut den røde boksen for farlig avfall er nedlagt av hensyn til kapasitet og HMS. Bilene hadde ikke nok kapasitet i lasteboksene, og det var ikke mulig å øke kapasiteten. Videre var det en HMS fare ved at ulike kjemikalier kunne bli blandet om flaskene ikke var tette, og våre sjåfører bruker ikke vernebriller når de renoverer. Vi skal utrede en ny ordning for farlig avfall. I mellomtiden bruker du den røde boksen til oppbevaring, og leverer innholdet gratis ved neste besøk i miljøparken. Småelektrisk som batterier, mobiler, lyspærer osv leveres også gratis til alle butikker som selger slike produkter. Takk for at du samarbeider og bidrar til at farlig avfall ikke havner i restavfallet!


Midlertidige kapasitetsbegrensninger

Bygging av ny gjenvinningsstasjon i Borgaredalen gjør at uteområdet er begrenset, og kjøremønsteret endret. Vi har måttet flytte om på avfallstyper som sorteres ute, og det har blitt trangere inne. Anleggsområdet forandrer seg hele tiden, så det er bare å beklage at det til tider kan være litt trangt og at skiltingen til tider kan være noe suboptimal. Vi har fullt fokus på å ferdigstille detaljene for den nye stasjonen, og lover den blir verdt å vente på. Vi presiserer også at kjøretøy over 3,5 tonn og traktortilhengere tar for mye plass og tillates derfor ikke i sorteringshallen.


Forbud mot svarte sekker

Bruk av svarte/mørke sekker til avfall fases nå ut i store deler av Norge. Det er forbudt i mange miljøparker, og vi har i lang tid oppfordret våre innbyggere til å ta i bruk blanke sekker framover dersom man trenger å bruke sekker. 1. juni setter vi stopp for levering av restavfall i sekker som ikke er gjennomsiktige. Blanke sekker får du kjøpt på de samme butikkene som selger svarte sekker.  Bakgrunnen er at det feilsorteres for mye i svarte sekker. Feilsortering blir lettere oppdaget med blanke sekker, og på den måten kan vi lettere sikre økt kvalitet på avfallet vi sender videre til gjenvinning. Feilsortering medfører både at gjenvinnbart avfall ikke blir gjenvunnet, øker faren for miljøutslipp, og ikke minst kan det bidra til unødvendig høy brannfare. De siste tre år har det vært over 100 større branner i norske avfallsanlegg, og feilsortering av eksempelvis batterier i restavfallet er en betydelig kilde til slike branner. Senest i påsken 2021 hadde vi et branntilløp i restavfallet, da et feilsortert batteri tok fyr under lasting av avfall. Vi hadde 50 tonn på lager, og konsekvensene kunne vært betydelige om ikke våre ansatte hadde håndtert tilløpet så godt som de gjorde. 


Alle skoler og barnehager i Karmøy kommune kan få gratis undervisningsmateriell fra miljøskole.no

Karmøy kommune betaler for medlemsskap i Loop og Miljøskole.no. Dermed kan alle skoler og barnehager bestille gratis materiell for å undervise barne i kildesortering og miljø. Vi oppfordrer derfor lærere, elever og barnehageansatte til å inn på www.miljøskole.no og sjekke ut filmer, spill og undervisningsmateriell som kan bestilles eller lastes ned, tilpasset ulike aldersgrupper! For at vi skal lykkes med våre kommende mål om materialgjenvinning er vi avhengig av å få barna med, så vi håper flest mulig benytter seg av materialet.

www.miljøskole.no


Ble ikke dunkene dine tømt?

Våre renovatører gjør en svært god jobb – i all slags vær. Noen ganger kan imidlertid feil oppstå. Sjekk “ofte stilte spørsmål og svar” for å få svar på det du lurer på.

Les mer >> 

 

 


Skrot båten – få 1000 kroner!

 

Det er svært viktig at gamle båter leveres inn og ikke havner i naturen. Nedbryting av plastbåter går sakte og ender som mikroplast. Vi tar derfor imotLevering av fritidsbåt utrangerte fritidsbåter gratis.

Les mer >> 

 

 


Kontakt oss:

Tømming og dunker

Meldingstjeneste: mobilappen “Min renovasjon”

E-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857500/ 52857510

Dunkeplassering, skade på eiendom

E-post: guot@karmoy.kommune.no

Mobil: 48194108 (betjent mellom kl. 10-12)

Abonnement, renovasjonsavgift

E-post: avgiftskontor@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857379/ 52857359

Borgaredalen Miljøpark

E-post: borgaredalen@karmoy.kommune.no

Telefon: 52853231