Utbyggingsavtaler

Begrepet utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold.

Ønsker du å vite mer om utbyggingsavtaler kan du lese om det på Regjeringen sine sider.