Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 23. april 2019 13:15

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett. Saksbehandler
101 HELGABERG Kristine Reiersen John Karsten Vedø Kristine Reiersen
102 BYGNES Karl Inge Stumo Edvard Hausken
103 TJOLAND Kristine Reiersen Kristine Reiersen
104 BRATTHELGALAND
105 LEIRVÅG
106 FOSNANES
107 LINDØY
108 HELLEVIK
109 FOSEN
110 VÅGA


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
101 HELGABERG Aage Steen Holm
102 BYGNES
103 TJOLAND
104 BRATTHELGALAND
105 LEIRVÅG
106 FOSNANES
107 LINDØY
108 HELLEVIK
109 FOSEN
110 VÅGA


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
101 HELGABERG Edvard Hausken Helge Hustoft
102 BYGNES
103 TJOLAND
104 BRATTHELGALAND
105 LEIRVÅG
106 FOSNANES
107 LINDØY
108 HELLEVIK
109 FOSEN
110 VÅGA