Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 23. april 2019 13:15

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett. Saksbehandler
91 MATLAND Jon Martin Jakobsen Jonny Hetleflåt Edvard Hausken
92 RYGGE
93 KOLSTØ
94 MELAND Kristine Reiersen John Karsten Vedø Kristine Reiersen
95 KLAFTHUS
96 HÅVIK
97 RINGEN
98 AUSTEVIK
99 VORÅ
100 SØNDRE HÅLAND


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
91 MATLAND Yvonne S Løvseth
92 RYGGE
93 KOLSTØ
94 MELAND
95 KLAFTHUS
96 HÅVIK
97 RINGEN
98 AUSTEVIK
99 VORÅ Bergitte Hatteland Flatebø
100 SØNDRE HÅLAND


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
91 MATLAND Edvard Hausken Helge Hustoft
92 RYGGE
93 KOLSTØ
94 MELAND
95 KLAFTHUS
96 HÅVIK
97 RINGEN
98 AUSTEVIK
99 VORÅ
100 SØNDRE HÅLAND