Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett.
81 LANDE Karl Inge Stumo Kjell Mydland Edvard Hausken
82 HINDERÅKER
83 SKEIE
84 VÅGE
85 UTVIK Jon Martin Jakobsen
86 AVALDSNES Jonny Hetleflåt
87 NORDRE VELDE
88 SØNDRE VELDE
89 SØNDRE VÅGE
90 FISKÅ


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
81 LANDE Yvonne S Løvseth
82 HINDERÅKER
83 SKEIE
84 VÅGE
85 UTVIK
86 AVALDSNES
87 NORDRE VELDE
88 SØNDRE VELDE
89 SØNDRE VÅGE
90 FISKÅ


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
81 LANDE Edvard Hausken Helge Hustoft
82 HINDERÅKER
83 SKEIE
84 VÅGE
85 UTVIK
86 AVALDSNES
87 NORDRE VELDE
88 SØNDRE VELDE
89 SØNDRE VÅGE
90 FISKÅ