Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett. Saksbehandler
71 BREKKE Karl Inge Stumo Kjell Mydland Edvard Hausken
72 SKÅR
73 SUND
74 YTRALAND
75 KVALAVÅG
76 VIKENE
77 KALSTØ
78 STOKKDAL
79 VISNES
80 LANDENES


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
71 BREKKE Aage Steen Holm
72 SKÅR
73 SUND
74 YTRALAND
75 KVALAVÅG Yvonne S Løvseth
76 VIKENE
77 KALSTØ
78 STOKKDAL
79 VISNES
80 LANDENES


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
71 BREKKE Edvard Hausken Helge Hustoft
72 SKÅR
73 SUND
74 YTRALAND
75 KVALAVÅG
76 VIKENE
77 KALSTØ
78 STOKKDAL
79 VISNES
80 LANDENES