Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett.
41 ØVRE RISDAL Jon Martin Jakobsen Jonny Hetleflåt Edvard Hausken
42 SØRHÅLAND
43 HØYNES
44 SELVÅG
45 KUVIK
46 NESET
47 VIK
48 HILLESLAND Karl Inge Stumo
49 HEGGHEIM
50 FALNES P.GÅRD


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
41 ØVRE RISDAL Bergitte Hatteland Flatebø
42 SØRHÅLAND
43 HØYNES
44 SELVÅG
45 KUVIK
46 NESET
47 VIK
48 HILLESLAND
49 HEGGHEIM
50 FALNES P.GÅRD


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
41 ØVRE RISDAL Edvard Hausken Helge Hustoft
42 SØRHÅLAND
43 HØYNES
44 SELVÅG
45 KUVIK
46 NESET
47 VIK
48 HILLESLAND
49 HEGGHEIM
50 FALNES P.GÅRD