Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett. Saksbehandler
61 MIDTSTOKKE Karl Inge Stumo Kjell Mydland Edvard Hausken
62 SUNNANÅ
63 NORDSTOKKE
64 STANGALAND Ingvill Granodd
65 AUSTREIMNESET Karl Inge Stumo
66 AUSTREIM
67 ASALDAL
68 INDRE EIDE
69 MIDTRE EIDE
70 YTRE EIDE


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
61 MIDTSTOKKE Bergitte Hatteland Flatebø
62 SUNNANÅ
63 NORDSTOKKE
64 STANGALAND Aage Steen Holm
65 AUSTREIMNESET
66 AUSTREIM
67 ASALDAL
68 INDRE EIDE
69 MIDTRE EIDE
70 YTRE EIDE


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
61 MIDTSTOKKE Edvard Hausken Helge Hustoft
62 SUNNANÅ
63 NORDSTOKKE
64 STANGALAND
65 AUSTREIMNESET
66 AUSTREIM
67 ASALDAL
68 INDRE EIDE
69 MIDTRE EIDE
70 YTRE EIDE