Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:31

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett
131 TORVASTAD Karl Inge Stumo Kjell Mydland Edvard Hausken
132 TORVASTAD PR.
133 FEØY
134 GRØNNINGEN
135 SÆBØ
136 SKJØLINGSTAD
137 DALE
138 NORDRE HÅLAND
139 HAUSKE
140 OSNES


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
131 TORVASTAD Yvonne S. Løvseth
132 TORVASTAD PR.
133 FEØY Bergitte Hatteland Flatebø
134 GRØNNINGEN Yvonne S. Løvseth
135 SÆBØ
136 SKJØLINGSTAD
137 DALE
138 NORDRE HÅLAND
139 HAUSKE
140 OSNES


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
131 TORVASTAD Edvard Hausken Helge Hustoft
132 TORVASTAD PR.
133 FEØY
134 GRØNNINGEN
135 SÆBØ
136 SKJØLINGSTAD
137 DALE
138 NORDRE HÅLAND
139 HAUSKE
140 OSNES