Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 23. april 2019 13:14

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett
121 ØSTHUS Kristine Reiersen John Karsten Vedø Kristine Reiersen
122 RØYKSUND
123 SNIK Karl Inge Stumo Edvard Hausken
124 VORMEDAL
125 HELGALAND
126 VIKSHÅLAND Kjell Mydland
127 NEDRE HAUGE
128 ØVRE HAUGE
129 STANGE
130 VIKINGSTAD


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
121 ØSTHUS Aage Steen Holm
122 RØYKSUND
123 SNIK
124 VORMEDAL Yvonne S. Løvseth
125 HELGALAND
126 VIKSHÅLAND
127 NEDRE HAUGE
128 ØVRE HAUGE
129 STANGE
130 VIKINGSTAD


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
121 ØSTHUS Edvard Hausken Helge Hustoft
122 RØYKSUND
123 SNIK
124 VORMEDAL
125 HELGALAND
126 VIKSHÅLAND
127 NEDRE HAUGE
128 ØVRE HAUGE
129 STANGE
130 VIKINGSTAD