Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 23. april 2019 13:15

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett.
111 HØVRING Kristine Reiersen John Karsten Vedø Kristine Reiersen
112 SKRE
113 DØLE
114 NORDRE EIKE
115 SØNDRE EIKE
116 KOLNES
117 AKSNES
118 MYKLABUST
119 MYKJE
120 TUASTAD


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
111 HØVRING Aage Steen Holm
112 SKRE Yvonne S. Løvseth
113 DØLE
114 NORDRE EIKE
115 SØNDRE EIKE
116 KOLNES
117 AKSNES Aage Steen Holm
118 MYKLABUST
119 MYKJE
120 TUASTAD


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
111 HØVRING Edvard Hausken Helge Hustoft
112 SKRE
113 DØLE
114 NORDRE EIKE
115 SØNDRE EIKE
116 KOLNES
117 AKSNES
118 MYKLABUST
119 MYKJE
120 TUASTAD