Saksbehandlere for plan, bygg og deling

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

For å effektivisere saksbehandlingen, og samtidig opprettholde tilgjengelighet, gjelder følgende ordning for byggesaksbehandlerne:

  • Saksbehandlerne skjermes både for telefonhenvendelser og besøk mellom klokka 08.00 og 13.00. Etter klokka 13.00 vil saksbehandlerne være tilgjengelige
  • Servicetorget vil mellom klokka 08.00 og 13.00 ta imot beskjed ved telefonhenvendelser og saksbehandlere vil ringe tilbake etter klokka 13.00.
  • Alle besøkende bes om å avtale tid før besøk.

Finn ditt grunnnummer og finn deretter den sakstype og din saksbehandler under der.

1 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50
51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 149
Bokn kommune

 

Gårdsnummer Gårdsnavn Byggesaker Bygnings-kontrollør Tiltak u/ansvarsrett. Saksbehandler
11 MANNES Ingvill Granodd John Karsten Vedø Edvard Hausken
12 SEVLAND
13 TJØSVOLL
14 ÅRVOLL
15 ÅKRA
16 MEDHAUG
17 ÅDLAND
18 FAGERLAND
19 ØVRE LIKNES
20 NEDRE LIKNES


Gårdsnummer Gårdsnavn Reguleringsplan
11 MANNES Bergitte Hatteland Flatebø
12 SEVLAND
13 TJØSVOLL
14 ÅRVOLL
15 ÅKRA
16 MEDHAUG
17 ÅDLAND
18 FAGERLAND
19 ØVRE LIKNES
20 NEDRE LIKNES


Gårdsnummer Gårdsnavn Deling
eiendommer
Deling
landbruks-eiendommer
11 MANNES Edvard Hausken Helge Hustoft
12 SEVLAND
13 TJØSVOLL
14 ÅRVOLL
15 ÅKRA
16 MEDHAUG
17 ÅDLAND
18 FAGERLAND
19 ØVRE LIKNES
20 NEDRE LIKNES