Kommunal regulering

Sist oppdatert 9. mai 2019 08:16

Rådmannens plan- og strategistab er ansvarlig for utarbeiding av kommunale reguleringsplaner. Dette er først og fremst planer som er nødvendige for å avklare arealbruken knyttet til kommunale utbyggingstiltak, for eksempel skoler eller sykehjem. Kommunale reguleringsplaner varsles og saksbehandles som private planer.