Kommunedelplanene for Kopervik, Åkra og Skudenes

KopervikÅkrehamnSkudeneshavn

Karmøy kommune har vært inne i en omfattende prosess for å utvikle langsiktige kommunedelplaner for de tre byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.

Formannskapet vedtok i møte 14. november 2016 å starte arbeidet med “kommunedelplan” for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik.

Målet med kommunedelplanene er å skape langsiktige rammer og retning for tettstedsutviklingen i byområdene og å utvikle et politisk og administrativt styringsverktøy for å nå disse målene.

Kommunedelplanene vil være bindende for framtidig arealbruk, men vil også være et dokument hvor en forankrer tiltak som fremmer byutvikling.

Arbeidet med byutviklingsplanene bygger på stedanalysene som er gjort for alle byene.