Veavågen – Porsholmen – plan 2111

Sist oppdatert 28. mai 2019 13:29

Norconsult AS har på vegne av Porsholmen Utbygging AS utarbeidet detaljregulering for Porsholmen – gnr. 1/14 m.fl.

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 13. mai følgende reguleringsplan.

Gjeldene dokumenter kan du se til høyre.

Se saksdokumenter og vedtak her.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik / post@karmoy.kommune.no