Spannatoppen – plan 5015-4

Sist oppdatert 2. mai 2019 12:44

Karmøy kommune har utarbeidet endring av detaljregulering for Spannatoppen. Endring går ut på at om lag 65 meter kjøreveg mellom bommen i Stølsbakken og Spannavegen miljøgate blir gang- og sykkelveg, gnr. 149/486.

Plankart og saksdokumenter kan ses her.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Hovedutvalgets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik / post@karmoy.kommune.no