Ny FV47 – Åkra sør og Veakrossen – plan 2107

Sist oppdatert 2. oktober 2019 10:01

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 1. juli deler av detaljregulering for ny FV47 mellom Åkra sør og Veakrossen.

  • Den ene godkjente delen omfatter strekningen fra Åkra sør (Ådland) og til Killingtjørn øst for Tjøsvoll. I tillegg omfatter godkjenningen tilførselsvegene fra framtidig rundkjøring i krysset mellom Rådhusvegen og eksisterende FV47 og tilførselsvegen i forlengelsen av Grindhaugvegen.
  • Den andre godkjente delen omfatter planlagt kryss mellom ny FV47 og Austre Veaveg (Veakrossen).

Til den mellomliggende strekningen foreligger det innsigelse fra fylkesmannen i Rogaland og denne delen av planen må godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jf. §§ 5-6 og 12-13 i plan- og bygningsloven.

Kart over godkjentområde, planbestemmelser og meklingsprotokoll finner du ute til høyre

Her kan du lese dokumentene som var ute til høring (3. april til 22. mai)

Her er sakspapirene fra kommunestyret 1.juli 2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32.

Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 13.09.19 til:

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
E-post: post@karmoy.kommune.no