Nordre del av Spannavegen – plan 5084

Sist oppdatert 19. mai 2020 14:08

Karmøy kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for FV831, Nordre del av Spannavegen – Haugesund/Karmøy del av gnr. 148/941.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32. Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker (15.06.20) til: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik / post@karmoy.kommune.no