Mykje – Krossneshagen – plan 5105

Sist oppdatert 6. januar 2020 09:18

Karmøy kommunestyre vedtok i møte 16. desember detaljregulering for Krossneshagen.

Arkitektkontoret BHB AS har på vegne av Odd Hansen AS utarbeidet planen, gnr. 119/589 m.fl.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven. Om innholdet i klagen vises det til forvaltningslovens § 32. Eventuell klage skal være underskrevet og sendes innen 3 uker til:

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no