Kommunedelplan – FV 47, Åkra sør – Veakrossen – Plan 668

Sist oppdatert 8. august 2019 10:50
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent Karmøy kommunestyres vedtak 8. februar 2016 av fornyet behandling av kommunedelplan 668 for FV47, Åkra sør – Veakrossen.

Planen kunngjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 15. Vedtaket kan ikke påklages.

Alle dokumenter