Kommunedelplan for Åkrehamn

Sist oppdatert 21. august 2019 11:48

Kommunestyret vedtok planen i møte 13.mai 2019.

Planen skal trekke opp rammene for den langsiktige utviklingen av byen. Sammen med plankartet ble det også vedtatt bestemmelser til planen. Planbeskrivelsen som tilhører planen gir utfyllende informasjon om innholdet.

Vedtak og kunngjøring er gjort etter hjemmel i plan- og bygningslovens § 11 – 15. Vedtaket kan ikke påklages.

Kart finner du til høyre og under, alle dokumentene i saken.

Her finner du alle dokumentene i saken. Også fra tidligere behandlinger.