Godkjente planer

Her finner du oversikt over alle godkjente planer og dokumenter i Karmøy. Og vi har under alle skilt mellom arealplaner og styringsdokumenter. Under kan du lese forskjellen mellom disse to.

Her finner du oversikt over planene som berører kommunen.

  • Arealplanene er planer som omfatter arealene i kommunene, typisk reguleringsplaner og arealdelen av kommuneplanen.
  • Styringsdokumenter er planer som sier noe generelt om et tema og hvor en sier noe om i hvilken rettning en ønsker kommunen skal gå i den saken i fremtiden. De gjelder oftest for 4 år av gangen.