Visnes – Rødklev – bnr 79, gnr 154 – plan 4081

Sist oppdatert 3. mars 2020 09:06

Petter J. Rasmussen AS har på vegne av Olas Bil Eiendom AS utarbeidet planforslaget, gnr 79/154 mfl.

Planforslaget, utenom vei, omfatter et areal på ca. 35 da. Den foreslåtte arealbruken er i hovedtrekkene industri og kjørevei. Dette inkluderer dagens industriareal, samt det arealet en ønsker å legge til eksisterende industriareal, 5,1 da. Bakgrunnen for planarbeidet er økt behov for bl.a. gjenvinning.

Henvendelser og merknader

kan rettes til kontaktperson som er oppgitt til høyre.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes innen 16. april.

E-post (merk e-posten “Sak 18/4216”)

Digitalt skjema

Eller brev til

Karmøy kommune
rådhuset
postboks 167
4291 KOPERVIK

Mer brevet “Sak 18/4216”

Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.