Veavågen – Turvei, Sletten-Revur – plan 2103

Sist oppdatert 28. januar 2020 09:26

Karmøy kommune har utarbeidet forslag til detaljregulering for turvei Sletten-Revur – gnr 5/280 mfl.

Området er på ca. 15,6 da. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av eksisterende turløype til 3 meter bred turvei med belysning. Planlagte formål er i hovedtrekk turvei med tilgrensende friområder, derav mulighet for opparbeidelse av to rasteplasser.

Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

Spørsmål til saksbehandler kan rettes til kontaktpersonen på høyre side.

Merknader sendes innen 13.mars

Merknader til reguleringsarbeidet sendes innen 13.mars vi en av disse 3 alternativene:

Elektronisk skjema

post@karmoy.kommune.no

Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik