Torvastad – Kvednavik – plan 4074

Detaljregulering for Kvednavik – gnr. 140/200 m.fl. legges ut til offentlig ettersyn, iht pbl §§ 5-2 og 12-10.

Planområdet er ca 7 da beliggende i Kvednavika, nord på Torvastad. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av to nye frittliggende helårsboliger med tilhørende garasje og adkomst.

  • Aktuelle dokumenter finner du under “Dokumenter”
  • Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

Informasjon til saksbehandler, finner du under kontaktpersoner.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes på en av de 3 måtene nedenfor innen 15.01.2021.

eller per post:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik