Stangaland – Åsebøen barnehage – plan 3048

Detaljregulering for Åsebøen barnehage – 64/816 mfl. legges ut til offentlig ettersyn, iht pbl §§ 5-2 og 12-10.

Planområdet omfatter et areal på ca 12,8 da.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av Åsebøen FUS barnehage med tilhørende anlegg, samt å sikre eksisterende friområde.

  • Aktuelle dokumenter finner du under “Dokumenter”
  • Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

Informasjon til saksbehandler, finner du under kontaktpersoner.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes på en av de 3 måtene nedenfor innen 15.01.2021.

eller per post:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik