Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Sist oppdatert 14. mai 2020 08:38

Vedlagt oversendes Rusmiddelpolitisk handlingsplan, 2020 – 2024 for uttalelse. Planen sendes på høring til de som har deltatt i planarbeidet, salgs-, skjenkesteder og andre relevante aktører.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal politisk behandles og dere gis anledning til å komme med høringssvar/uttalelser. Etter høringen vil innspillene bearbeides før planen legges fram for politisk behandling.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan har til hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og satsning. Hensikten med planen er at kommunens arbeid på feltet skal sees i sammenheng fra forebyggende fokus via skjenke- og bevillingspolitikk til tiltak rettet mot etablert rusmiddelbruk.

Planen inneholder en beskrivelse av ansvarsforhold, kommunale og nasjonale føringer, rusmiddelsituasjonen, overordnet målsetning for rusmiddelpolitikken, fokusområder og tiltak tilknyttet dette. Planen peker også på avgrensninger i forhold til andre planer.

Har dere spørsmål eller noe er uklart så ta kontakt.
En eventuell uttalelse sendes post@karmoy.kommune.no innen 20. mai. 2020.

Send inn høringssvar

eller via vanlig post til

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik

(Merk brevet med “sak nr.20/2881”)