Ønsker å skyte flere rådyr

Sist oppdatert 6. februar 2020 08:40

Karmøy kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift. Hovedmålet er at det skal deles ut flere rådyrløyver. Hele høringsbrevet kan leses under dokumenter til høyre.
Høringsbrevet er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

For henvendelser og spørsmål om endringen tas det kontakt med kontaktpersonen til høyre.

Eventuelle merknader sendes innen 10. mars.

Det brukes:

Elektronisk skjema

E-post (merk e-post med “saksnr. 12/28)

eller vanlig post

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
(merk brev med “saksnr. 12/288”)