Norheimsmarka – plan 5096

Sist oppdatert 17. desember 2019 09:25

Arkitektkontoret BHB AS har på vegne av Odd Hansen AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Norheimsmarka – gnr 148/1042.

Planområdet på ca.18,4 da ligger på Norheim, like nord for kirkegården. Det grenser i øst til Norheimsvegen, og Norheimmarka-vegen i vest. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Dokumenter finner du til høyre, Planforslaget er også tilgjengelig på Karmøy rådhus.

Henvendelser og merknader

For henvendelser og spørsmål om reguleringsplanene tas det kontakt med kontaktpersonen til høyre.

Eventuelle merknader sendes innen 28. januar

Det brukes:

Elektronisk skjema

E-post (merk e-post med “saksnr. 17/4858”)

eller vanlig post

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik
(merk brev med “saksnr. 17/4858”)