Forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap 12 og 13

Sist oppdatert 21. januar 2020 13:15

I Formannskapets møte 9.desember 2019 vedtok de å fremme sak om tilsyn med avløpsanlegg, etter kapittel 12 og 13 i forurensingsforskriften med avløpsanlegg. Noe som vil medføre inntil to årsverk innen tilsyn og et årsgebyr for eiere av slike anlegg.

Formannskapet vedtok også å legge «Forskrift om gebyrer for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap 12 og 13» ut på høring.

Frist for merknader: 17. februar.

Saksdokumenter