Avaldsnes – Velde – plan 4070

Sist oppdatert 21. mai 2019 09:25

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Velde– øst for flyplasskrysset, del av gnr. 88/9.

Sakspapirer og vedtak

Henvendelser:

Saksbehandler Yvonne S Løvseth på telefon 52 85 72 46 eller e-post: ysl@karmoy.kommune.no

Eventuelle merknader sendes innen 12. juli til:

Elektronisk skjema

post@karmoy.kommune.no eller Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik