Kontaktinformasjon for plan, bygg og deling

Her kan du finne oversikten for kontaktinformasjon for saker som gjelder private reguleringsplaner, byggesak (innebærer også byggetilsyn), og delingssaker (både eller plan- og bygningsloven og jordbruksloven).

Reguleringsplaner

Delingssaker

Byggesaker, og byggetilsyn